"Det har framkommit att jävsituationer uppstått", berättar Patrik Möller. Foto: Pressbild samt Mostphotos.com

Jävsituation när staden tecknade hyreskontrakt: "Detta är självklart inte acceptabelt"

Nu agerar kommunen – samtliga kontrakt ska gås igenom

HELSINGBORG.

Det har förekommit jäv när stadens mark- och exploateringsenhet har tecknat hyreskontrakt. Nu ska staden se över sina rutiner och gå igenom samtliga kontrakt som enheten skrivit.

Helsingborgs stad gick nyligen ut med nyheten i form av ett pressmeddelande. Där skriver staden att man har blivit uppmärksammad på att man "har ett bristfälligt system för hur lägenheter hyrs ut via Mark- och exploateringsenheten här i staden", som man själv uttrycker saken.

– Detta är självklart inte acceptabelt. Därför tillsätter vi nu en arbetsgrupp som ska gå igenom berörda hyreskontrakt som Mark- och exploateringsenheten förvaltar. Vi ska arbeta fram ett transparent och förutsägbart system som ger staden en tydlig rutin för hur lägenheter hyrs ut samt hur hyror sätts och följs upp, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Helsingborgs stad, i en skriftlig kommentar.

Jag beklagar verkligen att detta har kunnat ske och det är något som vi ser mycket allvarligt på

Staden skriver i sitt pressmeddelande inte uttryckligen vilka fel som har begåtts, men medger att jävssituationer uppstått på den nämnda enheten i samband med kontraktsskrivning.

– Vi tar starkt avstånd från detta och ska med nya rutiner se till att det inte kan förekomma i våra verksamheter. Jag beklagar verkligen att detta har kunnat ske och det är något som vi ser mycket allvarligt på, fortsätter Patrik Möller.

Lokaltidningen har utan framgång sökt ansvariga i staden för ytterligare kommentarer.

Publicerad 15 May 2019 09:20