Maria Winberg Nordström.

Maria Winberg Nordström. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Beskedet: Fler platser på nattis behövs inte – just nu

Behovet har setts över av förvaltningen

HELSINGBORG. Det har rests frågor kring om Helsingborg kommer att behöva utöka antalet platser på förskolor som har öppet efter ordinarie kontorstider. Alltså på kvällar, nätter och helger för barn till föräldrar som arbetar på obekväma tider.

Bland annat har Vänsterpartiet motionerat i frågan och begärt att behoven ska ses över.

I sin skrivelse har partiet bland annat hänvisat till siffror från SCB som säger att cirka 40 procent av Sveriges löntagare arbetar på kvällar, nätter eller helger - och att siffran stiger stadigt. Och enligt en LO-rapport uppger var fjärde förälder att de inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare sett över behoven och beskedet är som följer: att det i dagsläget ändå inte finns behov av att utöka platserna.

– Om efterfrågan skulle öka måste antalet platser bli fler, men som det är i dag så finns det ledig kapacitet, menar kommunalrådet Maria Winberg Nordström (L), som är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Och jag vill gärna tillägga att det hela tiden sker nya bedömningar, förklarar hon.

Motionen stod på dagordningen inför kommunstyrelsens möte den 15 maj.

Publicerad 19 May 2019 00:00