Så här såg Hamntorget ut under torsdagens eftermiddag.

Så här såg Hamntorget ut under torsdagens eftermiddag. Foto: Joel Winqvist

Rött ljus för parkering på Hamntorget och Fria bads p-platser

Hx-festivalen påverkar trafiken

HELSINGBORG. Hx-festivalen påverkar trafiken i Helsingborg. Bland annat är parkeringen på Hamntorget stängd fram till den 5 augusti, likaså Fria bads parkeringsplatser som kommer öppna igen den 4 augusti.

Påverkan

Följande gator kommer vara avstängda fram till den 4 augusti:

Båthusgatan*

Karl Johans gata, mellan Båthusgatan och Henry Dunkers plats*

Kungsgatan, mellan Karl Johans gata och Henry Dunkers plats*

Kranföraregatan*

Bogseraregatan*

Trosshalaregatan*

Kungsgatan, mellan Sundstorget och Hamntorget. Möjlig infart från Sundstorget för behörig trafik till Badhusgatan

Badhusgatan*

Hamntorget – gatan runt Hamntorget

(De gator försedda med en stjärna i slutet är endast öppen för behörig trafik, det vill säga för boende och för leveranser)

Följande gator har enkelriktad trafik till och med den 4 augusti:

Tågagatan, väster om Drottninggatan. Enkelriktat i östgående riktning, endast utfart mot Drottninggatan

Roskildegatan. Enkelriktat i östgående riktning, endast utfart mot Drottninggatan

Kungsgatan, från Sundstorgsgaraget till Roskildegatan. Enkelriktat i norrgående riktning

Källa: Helsingborgs stad

Publicerad 02 August 2019 09:45