Prover på vattnet i Råån kanske kan ge svar på vad som orsakde att får och fiskar dött i området.

Prover på vattnet i Råån kanske kan ge svar på vad som orsakde att får och fiskar dött i området. Foto: Adobe Stock

Inget fel på dagvattnet efter döda får och fiskar

Normal funktion men fortfarande oklart varför djuren dött

HELSINGBORG.

Rännstensbrunnarna i dagvattensystemet som samlar upp allt regnvatten från Ättekulla i Södra Helsingborg fungerar som det ska enligt NSVA:s undersökning. Vad som orsakat döda får och fiskar i området är dock fortfarande oklart.

Av
Felix Alnemark

Det var den 31 juli som ett misstänkt utsläpp hittades i Råån där djur hittats döda. Många olika prover har tagits och skickats på analys.

– Det är fortfarande semestertider och godkända laboratorium har långa handläggningstider på upp emot tio arbetsdagar. Vi undersöker hur vi kan få provresultaten snabbare. Provresultaten ska visa om det finns samband mellan dagvattnet och de döda djuren, samt förhoppningsvis en fingervisning om hur och var det i så fall kommit in i dagvattensystemet, säger Sven-Inge Granlund, avdelningschef Rörnät på NSVA, i ett pressutskick.

Vi kan bara avvakta tills vi har provsvaren

Rännstensbrunnarna i gatan är endast till för att samla upp regnvatten för att undvika översvämningar på gator och i fastigheter. Vatten som rinner ner i en gatubrunnen släpps till närliggande vattendrag. Inom Helsingborgs stad finns dagvattendammar vid varje industriområde eftersom industriområde oftast klassas som högre risk för utsläpp.

1995 anlades en damm som fångar upp petroleumprodukter vid Ättekulla. Oljor och bensin blandar sig inte med vatten utan flyter på vattenytan och samlas upp med hjälp av flänsar. Därefter förs vattnet vidare till en dagvattendamm för utjämning/sedimentering för att sen hamna i Råån.

– Vi kan bara avvakta tills vi har provsvaren. Ser du något misstänkt utsläpp till vatten ska du kontakta NSVA så undersöker vi saken vidare, säger Sven-Inge Granlund.

Publicerad 07 August 2019 15:57