Sven-Inge Grandlund är avdelningschef för rörnät på NSVA. Bilden till höger visar en annan av bolagets dagvattendammar.

Sven-Inge Grandlund är avdelningschef för rörnät på NSVA. Bilden till höger visar en annan av bolagets dagvattendammar. Foto: pressbild

Efter fårdöden – hit leder mystiskt "utsläppsrör"

Röret i Råån visade sig tillhöra NSVA:a själva

HELSINGBORG.

Tre får och flera stora fiskar hittades döda vid Råån i slutet på juli. Ett tidigare okänt utsläppsrör hittades vid platsen. Efter detektivarbete visade det sig att röret till hörde NSVA.

Av
Felix Alnemark

Miljöförvaltningen väntar fortfarande på svar på sina vattenprover. Polisen utreder det hela som misstänkt miljöbrott. Nu har i alla fall några svar kommit om den märkliga händelsen 31 juli då djuren hittades döda.

– Vi tittade efter var röret kom ifrån. Och det visade sig vara fler rör i verkligheten än på kartan, säger Sven-Inge Granlund, avdelningschef för rörnät på NSVA.

Röret leder upp till en av dammarna som tar han om dagvattnet i industrimårdet Ättekulla. Ämnen på marken i industriområdet som följer med vattnet vid regn leds till dammarna via dagvattenbrunnar. Syftet är att ämnena ska sjunka ner till botten och inte följa med ut i ån vid kraftiga regn.

– Vi har kontrollerat funktionen på dagvattensystemet och gått igenom ritningar och kartan och allt ser ut att fungera som det är tänkt. Vi tog vattenprover i dagvattendammarna för att se om de fått något mindre lämpligt ämne, säger Sven-Inge Granlund.

Publicerad 15 August 2019 14:19