Lars Dalesjö.

Lars Dalesjö. Foto: William Persson

Så vill hans parti belöna "goda" nybyggen: "Siktlinjen över sundet förämras"

Miljöpartiet vill instifta ett arkitekturpris

HELSINGBORG.

En del av de nya byggnader som uppförs i dagens Helsingborg har planerats och ritats på ett "slarvigt" sätt. Det tycker Lars Dalesjö hos Miljöpartiet som nu vill satsa på ett arkitekturpris.

Lars Dalesjö har förfasats över hur somliga nybyggen de senaste åren har hanterats.

Främst tycker han att siktlinjerna över Öresund på sina håll har försämrats.

– Det som har förvånat allra mest är nog tillbyggnaderna som har gjorts på nuvarande Knutpunkten mot sjösidan till. I vissa vinklar störs verkligen utsikten av detta. Jag tycker också att det är ett exempel på att man inte tillräckligt har tydliggjort att man har haft för avsikt att bygga på det här sättet, uttrycker Lars Dalesjö som sitter med i fullmäktige och som ledamot i kulturnämnden.

– Sen har vi höghusen på Gröningen som har diskuterats men som tur är inte har blivit av, fortsätter han.

Nu har Miljöpartiet lämnar in motion om att instifta ett arkitekturpris, för att premiera de "goda" exemplen, som man uttrycker det. Där närmiljön integreras och invånarnas hälsa premieras.

– Vi vill lyfta de goda exemplen på både det vackra och det hållbara. Det byggs mycket nytt i Helsingborg och en del känns slarvigt gjort, tycker miljöpartisten.

Till vänster i bild syns utbyggnaden på Knutpunkten.

Till vänster i bild syns utbyggnaden på Knutpunkten. Foto: Adobe Stock

En viktig del är också att bygga på ett för människor socialt hållbart sätt, uttrycker han.

– Det är viktigt att behålla ytor för socialt umgänge. Att ha öppna ytor, torgplatser. Det är viktigt att behålla dem och det gröna i staden.

Tidigare i år lyfte Socialdemokraterna frågan om att man borde inrätta en slags policy om hur man rent arkitekturmässigt ska bygga i Helsingborg. S, V och MP röstade då ja till motionen men en majoritet röstade ner den i fullmäktige.

Däremot lät kommunstyrelseordförande Peter Danielsson (M) i ett svar till motionen meddela att stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda metoder och verktyg för att förstärka förankring och samtal om god arkitektur i stadens processer.

Hans moderata kommunalrådskollega Christian Orsing konstaterar att frågan om stadens arkitektur ligger i tiden, att den engagerar och att det är så det ska vara.

Han är inte motståndare till att prisa de goda exemplen, som Miljöpartiet vill se. Men man måste först avvakta förvaltningens uppdrag.

– Det är ett uppdrag som löper, och jag vill heller inte förekomma motionen. Men det kan mycket väl vara att en del i det hela blir att man väljer att synliggöra de goda exemplen på god arkitektur, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Publicerad 21 August 2019 11:00