ANNONS

Moderaterna vill se krafttag mot kriminaliteten

Den senaste tiden har det grova våldet i form av skjutningar, knivdåd och sprängningar ökat i Helsingborg och andra större städer i Sverige. Våldet känns mer närvarande än någonsin och i kombination med polisens brist på resurser – i en tid när det borde vara tvärtom – känner sig många helsingborgare otrygga.

- Det här är en helt oacceptabel utveckling som måste mötas med full kraft. Den lokala polisen i Helsingborg gör ett fantastiskt arbete, men de behöver mer resurser. Staden ska stötta upp deras arbete med allt ifrån kameraövervakningbrottsutsatta platser och trygghetsvärdar till krafttag mot narkotika. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att man ska känna sig trygg i Helsingborg under dygnets alla timmar, säger Peter Danielsson, ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

Försvåra, förhindra och förebygga

Det övergripande ansvaret för att upprätthålla tryggheten ligger hos staten, men det finns också insatser som staden kan göra. I Helsingborg vill Moderaterna vara offensiva genom att på bred front vidta åtgärder för att motverka brottslighet och öka tryggheten. I ett större perspektiv talar man om att plocka bort strafflindringar och straffrabatter; är man tillräckligt gammal för att begå brott är man tillräckligt gammal för att ta fullt ansvar. Att få mängdrabatt för fler brott är något som Moderaterna vänder sig helt ifrån. Man vill också, parallellt med andra åtgärder ge mer resurser till hela rättsväsendet för att kunna arbeta effektivare på alla områden. Det ska även finnas möjlighet till skydd och stöd till de som vill ta sig ur kriminalitet. I det lokala perspektivet vill man jobba vidare med åtgärder som faktiskt visar sig fungera. Christian Orsing är kommunalråd och ordförande i beredningen för ett tryggare Helsingborg.

- Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Helsingborg. Vi ska med alla medel se till att försvåra, förhindra och förebygga. Samhällets alla delar behöver samverka så att vi kan komma åt kriminaliteten från flera håll. Myndighetssamverkan mellan till exempel Tull, Polis och stadens förvaltningar ger oss möjlighet att komma åt verksamheter som kriminella använder för att tvätta pengar. Målet är att göra det svårt för dem att tjäna pengar på att ställa sig utanför samhället, säger Christian Orsing och fortsätter:

- Men vi behöver även framöver arbeta med enklare konkreta åtgärder i stadsrummet så som exempelvis bättre belysning och kameraövervakning på platser där vi vet att folk känner sig otrygga och där det sker brott. Vi arbetar och kommer att arbeta med Trygghetsvandringar och volontärverksamhet där man som helsingborgare kan vara med och bidra till en tryggare tillvaro i staden.

Knäck kriminaliteten - En fråga för alla

Kriminaliteten sover inte - och det blir värre innan det blir bättre eftersom det väcker reaktioner när samhället markerar mot och försvårar för de kriminella nätverken. Ungefär så kan man sammanfatta de tankar som finns hos Peter Danielsson och Christian Orsing kring frågan, och det finns en fast och tydlig övertygelse om att vilja ta tag i problematiken på allvar.

- Vi hör, vi ser och vi tar det här på största allvar. Att människor känner sig trygga i Helsingborg är vår viktigaste fråga. Våldet och kriminaliteten är inte längre något som pågår någon annanstans. Den finns mitt ibland oss och den tar plats på skolor, på nattklubbar, i parkerna och i näringslivet. Vi måste, tillsammans med polisen, göra något åt problemen, säger Christian Orsing.

- Vi vill att Helsingborg ska vara en stad där ung som gammal, oavsett var och när man rör sig i staden ska känna sig trygg. Ingen ska hämmas av otrygghet i Helsingborg. Staten har det yttersta ansvaret för vår trygghet, men från stadens sida kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa polisen att motverka brottslighet och öka tryggheten i vår stad, avslutar Peter Danielsson.