Snart inleds ett omfattande arbete med kollektivtrafiken i västra Skåne. Bland annat får Lomma en tågstation ett nytt tvåvåningståg ska trafikera sträckan Helsingborg-Malmö. Obs, bilden är ett montage. Foto: Pressbild, mostphotos.com
Snart inleds ett omfattande arbete med kollektivtrafiken i västra Skåne. Bland annat får Lomma en tågstation ett nytt tvåvåningståg ska trafikera sträckan Helsingborg-Malmö. Obs, bilden är ett montage. Foto: Pressbild, mostphotos.com
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Styrande politiker ratar förslag om E6

Henrik Fritzon (S): "Det kommer att bli en enorm satsning på kollektivtrafiken"


Detta är Storstadsavtalet

Avtalen omfattar finansiering och genomförande av kollektivtrafiken i Malmö både gällande bussar, tåg och cykelvägar. Bland annat:

  • Persontågstrafik på Kontinentalbanan med tågstopp på nya stationer i Östervärn, Rosengård och Persborg som knyts ihop med Svågertorp, Hyllie, Triangeln och Malmö C (kallat Malmöringen). Beräknas i trafik redan nästa år, 2018.
  • Lommabanan kopplas ihop med Citytunneln, Örersundsbanan och Kontinentalbanan till ett paket ”Malmöpendeln Malmö C-Hyllie-Kävlinge, med stopp på nya stationer i Alnarp och Flädie. Räknas vara klart för drift 2022. I framtiden kan pendeln kompletteras med nya stationer i Rinnebäck och Fosieby.
  • Fler Malmöexpresser med mål om att linje 2, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 elektrifieras och rustas upp. Arbetet sker mellan 2018-2029.
  • Den totala kommunala finansieringen är 1 655 miljoner kronor. Den statliga medfinansieringen är cirka 1 705 miljoner

SKÅNE. Både Sverigedemokraterna och Moderaterna i Skåne önskar att E6:an mellan Helsingborg och Malmö byggs ut till sex filer. Något som inte får gehör hos det rödgröna styret. I stället sätts kollektivtrafiken i fokus med ett rejält lyft.

I det så kallade Storstadsavtalet kommer stora delar av regionens västra delar kopplas samman med utgångspunkt Malmö. Det menar Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

– Det kommer att bli en enorm satsning på kollektivtrafiken, lovar han.

Dels kommer fler Malmöexpresser införas i busstrafiken, bussgator likt spårvagnsfilerna ska byggas, och på sikt ska de flesta bussarna drivas med el.

– Ur en miljösynpunkt blir det stora förbättringar, inte minst i stadsmiljön, säger Henrik Fritzon.

Även tågtrafiken byggs ut. I slutet på nästa år beräknas Malmöringen, med stationer från Östervärn, Rosengård, Persborg till Hyllie, Triangeln och Malmö C vara i drift. Samtidigt kommer Lomma kommun att få en egen tågstation. I planen för Lommabanan etapp 2 satsas över 200 miljoner kronor på stationer i Alnarp och Flädie med mål om halvtimmestrafik för Pågatåg sträckan Malmö-Lomma-Kävlinge. Satsningar som de rödgröna tror avlastar biltrafiken på E6:an, där bland andra Sverigedemokraterna och Moderaterna önskar satsningar på fler vägfiler.

– Det kommer att betyda mycket för arbetspendlingen. Lomma och Kävlinge är idag ganska begränsat när det gäller kollektivtrafiken till Malmö och Lomma saknar det mest. De flesta kör bil och vi vill att fler ska åka kollektivt. Därför gör vi denna satsning på nya stationer och fler avgångar. Då ser vi bland annat inget behov att byta ut E6, säger Henrik Fritzon.

Lommabanan beräknas vara klar för trafik 2022, men innan dess kan pendlarna se fram emot nästa generations tåg som går under namnet "System 3".

– Till en början kommer det att trafikera mellan Helsingborg och Malmö där vi ser en stor potential till att fler väljer tåget framför bilen. Tåget kommer att ha större kapacitet med två våningar och vara effektivare för de skånska pendlarna, berättar Fritzon.

När kommer det att bli verklighet?

– Förhoppningen är att de första tågen börjar rulla 2020, men det är inte riktigt säkert än.

Det stora projektet kring kollektivtrafiken kommer att kosta cirka tre miljarder kronor och kommer bekostas av - förutom statliga medel - Region Skåne, Malmö stad och Kävlinge- respektive Lomma kommun.

Från 2018 kommer bussar och tåg rustas upp och trafikera de nya stationerna i Malmö och kranskommunerna. År 2022 beräknas tågen trafikera via Lomma och Kävlinge och de sista elbussarna och Malmöexpresserna har som mål att vara i bruk 2029.


Publicerad: 02. september 2017 06:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Helsingborg

Startsidan just nu