I väntan på flytt. Många nyfikna dras redan till Ångfärjetomten.

I väntan på flytt. Många nyfikna dras redan till Ångfärjetomten.

På måndag rullar Ångfärjestationen

HELSINGBORG.  Måndagen den 14 mars planeras flytten av Ångfärjestationen i centrala Helsingborg till en
nybyggd del av kajen bredvid Tullhuset. Byggnaden kommer att flyttas 75 meter.
På en av Sveriges mest attraktiva tomter, mitt i centrala Helsingborg och med utsikt över
Öresund, skapas en ny pulserande och central mötesplats. Här ska Midroc bygga en hotell- och
kongressanläggning med bland annat restaurang och café samt ca 150 bostäder.
Innan byggnationen kan påbörjas måste Ångfärjestationen, som inrymmer rockklubben och
restaurangen The Tivoli, flyttas till en nybyggd del av kajen. Där får byggnaden ett nytt unikt
läge vid kajkanten.
- The Tivolis verksamhet i Ångfärjestationen kan nu utvecklas vidare på den nya platsen, bland
annat med servering även utomhus. Den kommer utgöra en viktig del i det nya område som
kommer att växa fram i Helsingborgs centrum, säger Carl von Strokirch, affärschef på Midroc.

Flyttföretaget Nylundhs Special Entreprenad har arbetat intensivt med att förbereda den 118-
åriga träbyggnaden för flytten. Byggnaden har lyfts upp med hjälp av tolv domkrafter till en
höjd på 1,3 meter. Därefter har byggnaden sänkts ned på två 75 ton tunga trailers som kommer
att transportera byggnaden 75 meter dit den ska placeras på en ny betonggrund. Själva flytten
av den 400 ton tunga byggnaden beräknas till cirka 20 minuter.
På området mellan kongressanläggningens entré och The Tivoli planerar staden en park för
umgänge, lek, evenemang och konserter.

- Flytten av Ångfärjestationen är startskottet på utvecklingen av området. Det är glädjande att
vi äntligen är igång, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Flytten startar på måndag den 14 mars ca klockan 15.30. I samband med flytten stängs delar av
Hamntorget av för The Tivoli som finns på plats med en scen för att spela musik och bjuda på
framträdanden med start klockan 15.

Publicerad 10 March 2016 15:49