Bild från när Lokaltidningen besökte en handbollsträning inom ramen för projektet hösten 2016. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Bild från när Lokaltidningen besökte en handbollsträning inom ramen för projektet hösten 2016. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Handbollsprojekt växer och vill starta sommarskola

OV Helsingborgs satsning söker finansiärer

HELSINGBORG. Handbollsprojektet ”Handbollsskola för alla” går framåt och ambitionen är att växa med fler skolor och även en satsning på en sommarskola. Men för det krävs mer finansiering.

Målet om att erbjuda 200 barn och unga i utsatta stadsdelar handbollsträning senast 2019 är redan uppfullt för OV Helsingborgs projekt som drog igång i höstas.
Vid sidan om att låta barn och unga testa på handbollsspel arrangerar föreningen läxhjälp vilket kommer omkring 50 barn i utsatta stadsdelar till del.

Mats Jacobson, projektledare på OV Helsingborg, säger till Lokaltidningen att positiva effekter hos barnen som tagit del av projektet har uppmärksammats av idrottslärare.
– En idrottslärare sa att han märkte skillnad mellan de barn som varit med i projektet och de som inte varit det, uppger Mats Jacobson som pekar på förbättringar i samarbetsförmåga, koordination, förmåga att ta instruktioner och så vidare. Han menar också att de barn som omfattas av projektets läxhjälp har fått ett ökat självförtroende, har lättare för att knyta vuxenkontakter och fått ett utökat språkförråd.
– De känns också tryggare och har fått mer arbetsro, säger ledaren för projektet vars mål är att minska utanförskapet i samhället.

Frågan om hur man ska gå vidare nu när målet redan är uppnått, har lyfts internt säger han. Det finns såväl begränsningar som möjligheter.
– Begränsningen är pengar. Med de pengar vi har nu kan vi utöka verksamheten lite grann men inte så mycket. Nu har vi startat ett arbete för att kunna få in lite mer pengar, säger han och refererar bland annat till en video klubben har låtit göra som vänder sig till potentiella finansiärer.
– Vi vill ju inte köra detta i tre år och sedan bara sluta. Vi vill absolut fortsätta utveckla detta. Vi ser varje dag vilket stort behov som finns., menar han.
Projektet finansieras till stor del av pengar från Allmänna Arvsfonden.
Senast tidningen skrev om projektet var fyra skolor involverade. Nu sker samarbete även med en femte, Nanny Palmkvist.

Det finns även planer på en sommarskola, strax innan terminstarten i augusti. Målet är att låta barn från olika skolor träffas under skojiga former. Förutom handbollsspel kan femkamp, tipspromenader och bussutflykter vara tänkbara aktiviteter. Bland annat.
– Men det är inte hundra klart än, det kräver pengar från Helsingborgs stad, säger Mats Jacobson som säger sig ha goda förhoppningar om att det ska gå i lås.

Publicerad 13 May 2017 09:00