EON chockhöjer avgifter – ska ge säkrare elnät

SVERIGE. Från och med första juli höjer Eon åter sina elnätsavgifter. Denna gång med hela 10 procent, vilket innebär en dryg tusenlapp mer per år för en genomsnittlig villa.
– Vi gör det av tre anledningar. Ett för att kunna bygga ut elnätet och få en säkrare leveranser på landsbygden. Två för att öka kapaciteten i städerna och tre för att aktivt bidra till klimatomställningen. Vårt mål är att vi 2025 ska vara helt fossilfria, säger Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Elnät.
Det är andra året i rad som Eon, cirka 1 miljon kunder runt om i Sverige, kraftigt höjer sina avgifter. I fjol låg höjningen på 9,3 procent och i år på 10.
– Det handlar om cirka 20 kronor i månaden för en lägenhetskund och 85 kronor i månaden för en genomsnittlig villa med eluppvärmning. Om det är att chockhöja vet jag inte, men det är klart att det är mycket pengar för vissa. Men som med all infrastruktur behöver alla vara med och betala när det görs investeringar.
Så vad tjänar då gemene man på dessa investeringar?
– Bor du på landet kommer du få ett säkrare elnät. Vi har siktet inställt på att våra elnät ska vara stormsäkrade till år 2022. Stora investeringar väntar för att vi ska nå samma goda leveranssäkerhet på landsbygden, som våra kunder har och ska förvänta sig i staden. Men inte nog med det. Inflyttningen till städerna ökar och vårt elnät måste kunna möta den ökade elanvändningen från fler människor och fler elbilar här, säger Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Elnät.
Enligt kommunikationschefen kommer utbyggnaden även innebära en rad nya lokala arbetstillfällen.
– I den mån det är möjligt kommer vi att anlita lokala entreprenörer för att utföra utbyggnaden.

Publicerad 01 June 2017 10:38