NATO är inte en kärnvapenallians, skriver Henrik Zehler. Foto: Mostphotos

NATO är inte en kärnvapenallians, skriver Henrik Zehler. Foto: Mostphotos

Gästkrönika:

”Vår alliansfrihet och neutralitet försvann på 50-talet”

Av
Henrik Zehler

Svar angående debattinlägget om den ökande militariseringen. Problemet, som jag ser det är att den är behäftad med en rad faktafel.
1. NATO. NATO är INTE en kärnvapenallians. Det är en allians mellan en rad olika länder, där några av dessa länder har kärnvapen. Fråga er följande: Tror ni att USA till exempel skulle lämna ifrån sig ansvar/beslut om hur, när och mot vem kärnvapen eventuellt skulle användas? Tror inte det.
2. Så här skriver debattörerna; "Dessutom kan nu Nato sätta upp baser och ta in alla typer av vapen på svenskt territorium, inget undantag för kärnvapen. Allt utan öppen debatt med oss väljare." SVAR: NEJ. Mitt nej grundas på följande citat hämtat från Wikipedia som i sin tur citerar vår regering: "Värdlandsstödsavtalet ger inte Nato rätt att vistas eller verka på svenskt territorium, utan föregående svenskt beslut om detta. Avtalet ger inte heller Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium. Något utrymme för Nato att mot svensk vilja upprätta baseringsområden eller basera förband här finns inte. Det är Sverige som även fortsättningsvis beslutar om vilken typ av verksamhet som får bedrivas här och vilka vapen som får föras in hit." Sedan vet jag att det finns kritik mot att avtalet är skrivet så att tolkningsutrymmet är (för) stort. Därav svaret från regeringen enligt ovan.
3. Aurora 17 som innefattar ca totalt 20 000 soldater från olika (inbjudna) länder. De utländska soldaterna utgör ca 7,5 procent enligt mina beräkningar gjorda på de siffror som är offentliga.
4. Aurora 17 är en övning som har utannonserats tidigt. Ändå väljer Ryssland att genomföra sin storövning Zapad17, SAMTIDIGT, som Aurora17. Varför då, när ryssarna vet att en svensk storövning är igång?
5. Apropå vår alliansfrihet och neutralitet; i min värld försvann den definitivt när ryssarna sköt ner Flygvapnets/FRA:s DC 3, som bedrev signalspaning ute på Östersjo någon gång på
Som sagt; vår alliansfrihet och neutralitet försvann på 50-talet, eftersom det vi fick reda på när vi flög ute över Östersjön skickades till SAC i USA. StrategicAirCommand var en myndighet som ansvarade för USA:s kärnvapen. Detta visste ryssarna, så de tog inte Sveriges alliansfrihet/neutralitet på största allvar som jag ser det. En annan reflektion är att om ett land med strategiskt viktiga områden som Sverige faktiskt har = Gotland, inte har ett militärt försvar som är värt namnet, ja, DÅ kan andra länder börja tänka att här gäller det att passa på innan något annat land gör det. Och vips, så har delar av Sverige blivit anfallet och ockuperat. Och det krig som vi så gärna inte ville ha, har vi fått ändå, problemet är bara att vi kan inte återta vårt eget territorium, för vi har inget försvar eller ett dåligt tränat/utrustat sådant.
 
 
 

Publicerad 01 June 2017 11:00