Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Insänt:

Sätt stopp för cirkus med vilda djur!

Vad tycker du?

INSÄNT. Vänsterpartiet i Helsingborg föreslår i en motion att Helsingborgs kommun ska sluta upplåta kommunal mark åt cirkusar som har vilda djur med sig. De menar att åtgärden är viktig i väntan på en nationell lagstiftning som förbjuder vilda djur på cirkus. Vi håller med och hoppas att övriga partier i Helsingborgs kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget – för djurens skull.

En cirkus verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot och på att djuren gör konster framför en publik. Båda dessa saker kan leda till problem för djuren. Forskning visar att resorna och allt omkring dem kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse blir begränsad till små, tillfälliga inhägnader. En EU-rapport visar dessutom att de konster som djuren förmås göra ofta är onaturliga för dem och att de i vissa fall kan ge skador. Till exempel elefanter som står på enbart bakbenen som kan leda till ledskador. Djurens Rätt arbetar såklart för att djurcirkusar ska förbjudas, eftersom det inte ligger i djurens intresse att transporteras omkring för att utföra konster – djur har enligt djurskyddslagen rätt till sina naturliga beteenden. Det är dags att detta uppfylls. Förra året lämnade Djurens rätt in över 155 000 namnunderskrifter till regeringen med krav på förbud mot vilda djur på cirkus – men ännu väntar vi på att något ska hända.

Därför välkomnar vi Vänsterpartiet Helsingborgs initiativ som på lokal nivå vill ta ansvar för djurens välmående. Vi hoppas att övriga politiker i kommunen nu tar chansen att följa efter de övriga kommuner som redan fattat ett liknande beslut. För djuren kan inte vänta längre!

Camilla Bergvall,

Djurens Rätt Helsingborg-Höganäs 

Publicerad 23 October 2017 06:00