Ian Milsom och Agneta Schnittger. Två experter som ser annorlunda på kopparspiralens biverkningar. Foto: Catharina Fyrberg/Privat

Ian Milsom och Agneta Schnittger. Två experter som ser annorlunda på kopparspiralens biverkningar. Foto: Catharina Fyrberg/Privat

Specialist: "Kopparspiralen är inte så oskyldig som vi trott"

Kvinnor som fått problem av kopparspiral får stöd av specialistläkare

SKÅNE. Gräsrotsrörelsen har satts igång och myndigheterna måste reagera. Det säger Agneta Schnittger, specialistläkare i gynekologi och obstetrik, om att allt fler kvinnor anmäler biverkningar kopplade till kopparspiral.

Av
Andreas Holm

– Kopparspiralen är inte så oskyldig som vi trott, säger hon till Lokaltidningen.

Agneta Schnittger är författare till bland annat "Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor" som bland annat tar upp de problem som kan uppstå vid användning av kopparspiral. Hon menar att det kommer krävas flera tusen biverkningsanmälningar innan problemen tas på allvar.

– Det finns inga studier för att intresset helt enkelt inte finns. Läkare och barnmorskor litar på den information som läkemedelsverket och tillverkaren Bayer givit och har inte kopplat ihop de uppgivna symtomen som biverkningar. Vi får samla ihop tillräckligt många fallbeskrivningar. När de växer till flera tusen, så rör det sig inte om enstaka fall längre.

En rad svenska läkare och forskare menar däremot att kopparspiralen är ofarlig, baserat på den forskning som gjorts.

Ian Milsom är professor i obstetrik-gynekologi och områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han har bland annat varit med om arbetet bakom Läkemedelsverkets rekommendationer om preventivmedel.

– Kopparspiral är ett av de mest effektiva preventivmedel som finns och har använts sedan 1960-talet. Det är tråkigt för de kvinnor som drabbas, men vad jag vet efter all forskning har kopparspiralen aldrig utlöst några medicinska problem, säger han.

Många kvinnor är också oroliga över att mängden koppar har ökat i spiralen de senaste åren. De får heller inte gehör hos vården när de uttrycker sina problem. Men att kopparspiral skulle ge någon form av kopparförgiftning eller biverkningar som stress, håravfall eller liknande är omöjligt enligt Ian Milsom.

– Kopparmängden har ökat för att ge ett högre skydd mot graviditet. Spiralen kan frigöra en liten mängd koppar men den försvinner. Sedan har vi alla koppar i våra kroppar, både män och kvinnor, och den lilla mängd som finns i spiralen är inget farligt, säger Ian Milsom.

Det stämmer inte menar Agneta Schnittger bestämt. En lagom mängd koppar behövs i kroppen, men om det blir obalans försöker levern göra sig av med överskottet. Det kan leda till stress, och överbelastning på binjurarna vilket leder till utmattningssyndrom. I en mexikansk studie från 2005, där forskare jämförde kopparkoncentrationerna hos spiralbärare av den nya spiralen med högre halt koppar, visades att det fanns en markant ökning av tungmetallen.

– De fann att koncentrationen var dubbelt så hög hos spiralbärarna.

Kan exempelvis depression, illamående, värk/smärta, ångestattacker, håravfall, hjärndimma och stress kopplas till det?

– De symtom som tillskrivs kopparspiralen tillskrivs även utmattningssyndrom. Binjureutmattningen orsakar låg sköldkörtelfunktion med bland annat håravfall, trötthet, depression och koncentrationssvårigheter.

2009 gjordes även en sydamerikansk studie som visade att inte bara kopparnivån var högre hos kvinnorna, utan även symtom för inre obalans, så kallad oxidativ stress, och leverskada ökade. Där rekommenderas att kopparspiral inte används längre än två år i följd.

Trots att kopparhalten ökat har inte informationen om spiralanvändningen uppdaterats.

– Enligt informationen från Bayer så gjordes det ingen uppdatering vad gäller biotillgänglighet, kopparfrisättning och eventuella kopparkoncentrationer ute i kroppen. Det faktum att kopparhalten ökades ansågs försumbart då det dagliga intaget av koppar via mat och vatten vida överstiger den mängd som inlägget frisätter. Enligt min mening så haltar jämförelsen, då kopparupptaget via tarmen inte är detsamma som den mängd koppar som frisätts från livmodern, säger Agneta Schnittger.

Vad jag vet efter all forskning har kopparspiralen aldrig utlöst några medicinska problem

Lokaltidningen har varit i kontakt med flera kvinnor vars liv kantats av bland annat stress, illamående, kraftigt håravfall och en minskad livslust. Symtom som försvunnit när de valt att ta ut sin kopparspiral. Det är biverkningar som professor Ian Milsom aldrig har hört talas om.

– Det känner jag inte till. Det har gjorts hundratals studier om kopparspiral och ingenstans nämns dessa biverkningar.

Vilka biverkningar känner du till?

Det finns bred dokumentation om ökad menstruationsblödning, buksmärtor vid insättning och kraftigare menssmärtor, framförallt för de kvinnor som inte fött barn. Ibland kan också kvinnor få svampinfektioner efter införandet av spiralen, men det beror inte på spiralen utan bakterier som följer med in i livmodern.

Just nu arbetar Läkemedelsverket med ett tillsynsärende om kopparspiralens ökade biverkningar. Något som Ian Milsom ser som positivt, samtidigt som han menar att preventivmedlet i sig kanske inte är orsaken.

– Man kan bara spekulera i att de kvinnor du berättar om har fått sina biverkningar på grund av en kopparspiral. Miljontals kvinnor har använt spiral i många år och ingen forskning har visat på några värre biverkningar. Det är klart att diskussion bör tas men det är inte heller säkert att dessa biverkningar kommer från en kopparspiral.

Specialistläkaren Agneta Schnittger menar å sin sida att det finns enkla metoder att ta reda på om en kopparspiral orsakar symtom som stress, håravfall, depressioner, minskad livslust, illamående eller liknande.

– Blodprov och urinprov kan ge vägledning, men hårmineralanalys är tillförlitligare, eftersom den speglar bättre tillståndet i kroppens celler.

Det finns inga studier för att intresset helt enkelt inte finns

I tidigare intervjuer har både Läkemedelsverket och Bayer valt att avstå kommentarer om ärendet i avvaktan på att det blir klart. Tillverkaren Bayer rekommenderar att kvinnor som känner obehag eller symtom väljer annat preventivmedel.

– Bayer tar alla rapporter om biverkningar på stort allvar och försöker ta reda på vad som orsakar reaktionerna som rapporterats in. Om man upplever obehag av sin spiral bör man tillsammans med sin gynekolog eller barnmorska överväga att välja ett annat preventivmedel, har tillverkaren Bayers kommunikatör Daniel Claesson sagt i en tidigare intervju med Lokaltidningen.

Publicerad 03 December 2017 07:00