Både försäljning och investeringar ligger på en lägre nivå hos skånska företag.

Både försäljning och investeringar ligger på en lägre nivå hos skånska företag. Foto: mostphotos.com

Skånska företag sänker sina förväntningar trots förväntat tillväxt

Toppen på högkonjunkturens berg har passerats enligt ny prognos

SKÅNE. Högkonjunktur till trots så visar skånska företagen sämre siffror än på länge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.

Av
Andreas Holm

Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019. Räknat per person ökar inte välståndet i samma takt, eftersom befolkningen samtidigt växer kraftigt. BNP per capita för åren 2006 – 2019 väntas till och med växa långsammare än under 1971-1990, en svag period i svensk ekonomi.

– Bilden bekräftas av siffrorna för Skåne. Både försäljning och investeringar ligger på en lägre nivå än för 6 månader sedan, säger Rolf Elmér, Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne län, i ett pressmeddelande.

Även när de skånska företagarna blickar framåt är de mer negativa. Fjorton procent av företagen räknar med en minskning, medan 35 procent räknar med att ha fler anställda om ett halvår. Om man jämför med den senaste prognosen är det en försämring. Samtidigt beräknas arbetslösheten att minska, om än långsamt, från årets 6,6, procent ner till 6,2 år 2019. Men nu ser företagen ett annat problem - att hitta rätt arbetskraft.

– Bakom de genomsnittliga siffrorna för arbetsmarknaden finns en mycket problematisk situation för grupper som riskerar att hamna helt utanför. Därför brådskar det med strukturreformer, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, som även analyserat bostadsmarknaden.

Riskerna kopplade till bostadssektorn har ökat som en följd av snabbt stigande priser och ökande skuldsättning. Men risken för en bostadskrasch bedöms som relativt liten.

– Självklart finns risker, men trots allt ser förutsättningarna annorlunda ut än på 1990-talet. Arbetslösheten sjunker och arbetslöshetsriskerna är fortsatt låga. Samtidigt förbättras den internationella konjunkturen, säger Bettina Kashefi, i pressmeddelandet.

Publicerad 13 December 2017 05:00