Per Eriksson, professor i signalbehandling och rektor vid Lunds universitet 2009-2014, är en av insändarskribenterna.

Per Eriksson, professor i signalbehandling och rektor vid Lunds universitet 2009-2014, är en av insändarskribenterna. Foto: Pressbild/Lunds universitet

Insänt: "Det är möjligt att stötta både här och där"

INSÄNT.

Hur hjälper vi bäst fattiga EU-medborgare som befinner sig i utsatthet i Sverige bäst? Majoriteten är romer från Rumänien och Bulgarien och lever under mycket fattiga förhållanden även i sina hemländer.

Ofta har samhällsdebatten handlat om vilken hjälp som gör mest nytta och om vi ska ge en hjälpande hand här eller om hjälpen ska lämnas till olika hjälporganisationer som verkar i de utsattas hemländer.

Denna polariserade uppfattning om att hjälpa här eller där är problematisk. Det handlar inte om var hjälpen lämnas utan att stödja utsatta familjer till ett värdigt liv, oavsett om detta görs här eller där.

Hur en gör som privatperson är upp till en själv. Staterna har ansvaret att se till så att de mänskliga rättigheterna följs för alla människor som vistas i landet. Det blev inte minst tydligt från majoriteten i EU-parlamentet när parlamentarikern Soraya Posts Roma-rapport antogs i slutet av oktober.

I Lund har det sedan slutet på 2014 funnits härbärge och ambitionen att minska nöd och lidande så långt det bara går frodas praktiskt. Ideell sektor är starkt involverad. Men engagemanget stannar inte inom kommunens gränser. Crossroads Lund är en paraplyorganisation som samlat de ideella föreningarna som möter och arbetar med EU-medborgare i utsatthet i Lund för att samarbeta och därmed lösa utmaningar tillsammans. I Crossroads Lunds styrelse är ett beslut taget om att vi inte bara tänker arbeta för att minska lidande, respektera mänskliga rättigheter och arbeta för att medmänniskor i utsatthet ska komma från utsattheten och samhällsinkluderas här, vi vill också dra vårt strå i stacken till önskvärd utveckling i en av de byar där de som besöker Lund för att be förbipasserande om hjälp, söka arbete och försörja sin familj kommer ifrån. Vi arbetar praktiskt för värdighet här i Lund och förändring där på plats i Rumänien.

Ungefär hälften av de rumänska romer som lever i utsatthet i Lund kommer från den rumänska landsbygdsorten Maxenu. Engagerade i Crossroads Lund, inklusive oss själva, har många gånger besökt byn och i samarbete med den lokala kommunen, skolan och många av familjerna vi mött i Lund har ett projekt startat och drivs av den nystartade föreningen Coloboratie Lund-Maxenu. Alla parter enades om att ansträngningar för att stötta barnens skolgång var det allra bästa. Många av föräldrarna till romska barn är i länder som Sverige för att söka hjälp och arbete så de kan ge sina barn en bättre chans via utbildning där på plats. En chans och möjlighet som ofta nekades dem själva i Rumänien.

Nu är en fritidsgård startad i Maxenu där två lärare från den lokala skolan blivit timanställda och en av de som tidigare bad om hjälp i Lund har fått arbete som projektledare. 20 barn erbjuds att komma till fritidsgården efter de slutat skolan. På fritidsgården får de en varm måltid och hjälp med läxorna. Förhoppningen är att denna satsning där på plats ska kunna utvecklas så att fler barn kan erbjudas denna möjlighet och fler arbetslösa i byn anställas. Tyvärr är nästan 90 % av romerna arbetslösa och nästan varje familj i byn har någon som är i ett annat EU-land och ber om hjälp och söker arbete för sin försörjning. Vi vill ge fler familjer möjligheten att vara tillsammans där på plats genom att skapa ge flera arbetstillfällen så att en de slipper bege sig 180 mil hemifrån samtidigt som deras barn får stöd i skolgången och därmed bättre chanser för att integreras i samhället. Den viktigaste ingrediensen i framgång är samarbete vilket nu söks med företag, organisationer och privatpersoner. Vill du bli medlem? Kanske ditt företag vill göra en social insats och sponsra? Eller kan din organisation samarbeta med oss på något vis?

Vi är tacksamma för alla som vill engagera sig för en bättre framtid där alla barn får samma möjligheter till utveckling och där allas mänskliga rättigheter respekteras. Besök gärna vår hemsida www.lundmaxenu.se och den som vill bli medlem kan skicka ett bidrag på minst 50 kr via Swish till nr: 1233790870

Utbildning är vägen ur utsatthet och fattigdom för nästa generation. Tillsammans kan vi göra stor skillnad på ett konkret sätt där på plats!

Per Eriksson, ordförande Crossroads Lund och före detta rektor vid Lunds Universitet.

Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan i Lund och ledamot i Coloboratie Lund-Maxenus styrelse.

Alexandru Panican, docent och fil dr i socialt arbete, Socialhögskolan i Lund.

Joakim Månsson Bengtsson, ordförande Coloboratie Lund-Maxenu.

Publicerad 16 December 2017 08:00