Foto: Joel Winqvist

Hot om miljonböter kvarstår mot Helsingborgs lasarett

HELSINGBORG. Krisen på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett har orsakat dödsfall och psykiskt/fysiskt lidande. Patienter har riskerat att inte få den vård de behöver och IVO har hotat med miljonböter. Nu har sjukhuset svarat vad de ska göra åt problemen men hotet om böter hänger fortfarande över verksamheten.

Av
Felix Alnemark

– Nu ska vi läsa igenom svaret och fundera på hur vi ska gå vidare, säger Ann-Christin Sundelin, inspektör på IVO.

Så viteshotet är inte undanröjt?

– Det är det inte. Det beror på hur vi bedömer det och det är inte klar. Jag kan tänka mig att det blir under januari månad, säger Ann-Christin Sundelin.

Är en miljon kronor en stor summa i sammanhanget?

– Den är ställd till förhållandet vem summan drabbar. Föreläggandet är ställt till Region Skåne. Om det är en stor summa får andra bedöma, säger Ann-Christin Sundelin.

Lokaltidningen har tidigare berättat om den hotade patientsäkerheten på akutmottagningen på grund av brist på vårdplatser på andra avdelning. Bland annat avled en diabetessjuk kvinna med en infektion efter att ha blivit kvar på akutmottagningen i 19 timmar, istället för att flyttas över till en vanlig vårdplats.

– Det är jätteansträngt. För min del, på akutverksamheten, är det många som inte känner att de kan utföra ett bra jobb och därför söker nya vägar, sa Håkan Kerrén, verksamhetschef på akutmottagningen, till Lokaltidningen 19 oktober.

IVO ansåg att Region Skånes styrning av verksamheten visade betydande brister. Om inte sjukhuset redovisade vad de skulle göra åt problemen innan den 14 december väntade böter i miljonklassen. Dagen innan tidsgränsen lämnade sjukhuset in sin plan.

Sedan slutet av november har man börjat arbeta efter de nya åtgärderna. Bland annat ska patienter med höftfrakturer inte längre vistas på akutmottagningen. Istället satsar sjukhuset på att operera dessa patienterna inom 24 timmar för att förkorta vårdtiden.

Det pågår arbete med att minska behovet av att vårda patienter på akutmottagningen – efter att ett beslut om inläggning tagits.

Sjukhuset har velat skapa fler vårdplatser, framförallt under de mest pressade perioderna.

Tillsammans med kommunerna har man skrivit en överenskommelse för att påskynda ”hemtagningstiden” när patienter har skrivits ut.

De olika åtgärderna har enligt Region Skåne gjort att medvetenheten hos personalen ökat inom samtliga yrkeskategorier. Behovet att vårda patienter under natten har minskat under hösten.

De nya åtgärderna ska utvärderas efter tre månader.

Publicerad 19 December 2017 06:25