Från och med nästa år höjs studiebidraget.

Från och med nästa år höjs studiebidraget. Foto: mostphotos.com

Glädjande besked för studenter: Studiemedlet höjs nästa år

Regeringen höjer bidraget med nästan 300 kronor per månad

SVERIGE. Regeringen höjer studiebidraget inom studiemedlen med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande nästa år. Satsningen görs för att studieskulderna inte ska öka och göra fördelningen mellan lån och bidrag jämnare.

Av
Andreas Holm

– Många svenska företag letar efter personer med rätt kompetens. När vi nu höjer studiebidraget blir det möjligt för fler att läsa vidare eller att ta upp studierna igen. Det är viktigt både för kompetensförsörjningen och för alla som behöver utbildning för att gå vidare i livet, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, i ett pressmeddelande.

Även studiebidraget inom studiehjälpen, som lämnas till främst elever i gymnasieskolan, höjs med cirka 200 kronor per månad.

Beslutet att höja studiebidraget och även bidragshöjning inom studiehjälpen berör cirka 900 000 elever och studerande.

Det höjda studiebidraget inom studiemedlen börjar gälla från och med den 1 juli 2018. Studiebidraget inom studiehjälpen börjar också gälla från och med den 1 juli 2018, men ska tillämpas på bidrag som lämnas för tid från och med den 1 mars 2018, det vill säga med några månaders retroaktiv verkan, meddelar regeringen.

Nuvarande studiebidrag, för heltidsstudier, är cirka 2 400 kronor per månad.

FAKTA

Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag och lämnas framför allt till heltidsstuderande i gymnasieskolan. Det får lämnas längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån och lämnas till studerande på eftergymnasial nivå och till vuxna studerande på grundläggande och gymnasial nivå. Studerande på grundläggande och gymnasial nivå kan få studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för studiemedel för studerande på eftergymnasial nivå.

Källa: Regeringskansliet

Publicerad 22 December 2017 03:15