Organiserad brottslighet allt mer teknologisk och våldsam

Säpo och polisen släpper en gemensam rapport

Av
Anders G Bergquist

SKÅNE. De är organiserade i små nätverk och har blivit allt bättre på att samarbeta. De använder våld oftare, men samtidigt blir de allt mer högteknologiska och tjänar lika gärna pengar på bedrägerier. Den organiserade brottsligheten kommer de närmaste åren att flytta sig fram flera steg, visar säkerhetspolisens och polisens rapport, som de tagit i fram med ett stort antal myndigheter.

Många sätter ett likhetstecken mellan den organiserade brottsligheten och exempelvis de olika morden i Malmö, men det är inte bara avrättningsliknande skjutningar som är organiserade. I rapporten berättar hur kriminella nätverk bland annat riktar in sig på att vinna offentliga upphandlingar, att via egen underrättelseverksamhet smuggla exempelvis cigaretter och alkohol. Att utnyttja trygghetssystem som exempelvis personliga assistenter tros också bli allt vanligare, och terrorism misstänks finansieras bland annat genom statliga bidrag.

"Kriminella aktörers kunskap om myndigheternas rutiner, kontrollmöjligheter, beslutsgångar och samverkansformer bedöms ha ökat och utnyttjas i kriminella syften", skriver rapportförfattarna och poängterar att nystartade företag ofta kommer till för att underlätta brottslighet.

Samtidigt förutspår rapportförfattarna att den kraftiga ökningen av skjutvapen och sprängmedel kommer att öka under 2018 och 2019.

För att bryta detta krävs det enligt rapporten allt mer samarbete, både mellan olika regioner i polisorganisationen och mellan polisen och andra myndigheter. Eftersom brottsligheten är allt mer internationell är det även viktigt med samverkan med Europol och Interpol.

Publicerad 29 December 2017 05:00