Regionen städades för 25 miljoner – utan upphandling

Av
Anders G Bergquist

SKÅNE. De Forenede Dampvaskerier A/S har de senaste tre åren städat för sammanlagt 22 miljoner kronor och det nära förknippade företaget Howtoclean.com har fakturerat för ytterligare 3,7 miljoner. Detta trots att ingen upphandling skett eller att något avtal skrivits.

Det avslöjar Kristianstadsbladet i en granskning.

Efter tidningens granskning har regionservice, som har hand om bland annat städning, gått ut med ett pressmeddelande, där de erkänner att de har gjort fel.

– Regionservice har en upphandlingsprocess som i de flesta fall fungerar bra, men vi har uppenbart fallerat på denna punkt. Vi har förbisett upphandlingen av den här tjänsten och jag ser mycket allvarligt på detta, säger servicedirektör Helena Skjeld.

Tjänsterna från de danska företagen började på försök och regionen blev så nöjda att samarbetet permanentades. Därmed borde avtal skrivits och en offentlig upphandling utlysts.

– Vi borde naturligtvis ha avbrutit försöksverksamheten när summorna ökade över åren och en upphandling inte kommit till stånd. Vi har nu inlett arbetet för att genomföra en upphandling och vi ska ha ett tilldelningsbeslut den 1 mars 2018. Vi kommer samtidigt att se över våra upphandlingsrutiner så att detta inte händer igen.

Publicerad 29 December 2017 18:31