10 000 sökande gav 624 nya polisaspiranter

Av
Anders G Bergquist

SYDSVERIGE. Det var som det gamla bibelordspråket: "många är kallade men få är utvalda".

10 000 personer sökte för att komma in på polishögskolan till våren – 652 fick plats.

– Det finns ett stort intresse för att bli polis och det har ökat senare år, men många sållas bort eller hoppar av under antagningsprocessen. Vem som helst kan inte bli polis, säger Stefan Wehlin på polisens HR-avdelning som ansvarar för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

Jämfört med 2015 är det mer än en fördubbling med 800 platser, 2015 var det 300.

Ökningen av platser har dock inte gett en lika stor ökning av studenter. 148 platser står tomma när utbildningen börjar till våren.

Polisen kommer att använda olika metoder för att få fler av de sökande att komma och göra proven i Stockholm och Malmö, bland annat genom att erbjuda övernattning.

I år var det bara drygt 60 procent av de som kallades till proven som faktiskt genomförde dem.

 

Publicerad 30 December 2017 05:00