Foto: Mostphotos.com/pressbild

Insänt: Invånarna ska ha frihet att slippa böneutrop

INSÄNT. Frihet att inte ha någon religion väger lika tungt som rätten att ha en religion. Ingen person ska kunna påtvingas religion däremot kan rätten att utöva religion inskränkas. Detta betyder att en person har rätt att tro på vad den vill men det finns gränser för beteende. Böneutrop är en aktuell och uppmärksammad fråga där frihet från religion krockar med religionsutövande. Jag menar att religion är en privat angelägenhet och att det i Helsingborg därför inte ska höras böneutrop.

Ibland framförs att böneutrop ska likställas med kyrkans klockringning. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan böneutrop och kyrkklockor. Kyrkans klockringning kallar visserligen till gudstjänst men följs inte av predikan ut i det allmänna rummet om att Treenigheten är den bästa enigheten. Böneutroparen (en man, ojämställdheten är kompakt men det är en annan fråga) pådyvlar däremot omgivningen sin religion. Inte från någon religion ska dess företrädare i högtalare som hörs över Helsingborg marknadsföra sina gudar eller gudinnor.

Det finns fler ljud i staden. Skolklockor ringer in till lektion men följs inte av rektors förkunnelse över grannskapet om Läroplanen som den enda rätta läran. På teatern rings det för att informera om att föreställningen snart ska börja men tredje ringningen följs inte av något påbud om att Sapfo är den sanna poeten. Även från rådhusets torn hörs klockan slå och ibland hörs melodier.

Men varken klockslag eller melodier följs av ideologiska tal om att den förda politiken är den enda vägens politik.En individs frihet slutar där nästa individs frihet börjar. Den principen gäller även utövande av religion.

Maria Winberg Nordström (L),

kommunalråd i Helsingborg

Publicerad 12 April 2018 06:30