Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Insänt: Rör inte min friskola!

INSÄNT. Jag är till synes en helt vanlig 17-årig, men har haft en väldigt tuff uppväxt. I grundskolan hamnade jag i en klass blandad med elever med olika ambitionsnivåer. Till skillnad från de flesta andra i min klass var jag målinriktad och motiverad. Men med den studiemiljön tappade jag motivationen. Idag går jag på en friskola där jag omges av andra studiemotiverade elever och det är tack vare det fria skolvalet. Detta fria val, denna möjlighet och rättighet, var det som fick mig att gå från otrygg till trygg i mitt lärosäte.

Jag har själv fått känna effekten av slumpen och närhetsprincipen. Min första skola trivdes jag bra på, när jag sedan var tvungen att byta skola på grund av närhetsprincipen hamnade jag i en klass där jag blev utfryst och mobbad. Däremot fick jag under förra året prova på friheten av det fria skolvalet när jag flyttade till Helsingborg. Det var dags att välja gymnasium och jag blev överöst av valmöjligheter. Det faktum att jag som individ kunde välja precis var, med vem och hur jag ville gå öppnade mängder med möjligheter för mig som annars inte skulle varit möjligt. Idag går jag på en friskola, vald av egen vilja, och trivs bättre än någonsin.

I Helsingborg, där min skola ligger, går 52% av eleverna på en friskola. Vart skulle dessa elever ta vägen när staten stänger våra älskade skolor? Dessa elever har precis som jag själv slitit sig genom grundskolan för att få tillräckliga betyg för att faktiskt komma in på sin önskade skola. Ska de tvingas byta till en skola som de inte vill gå på?

Tusentals elevers studiero och arbetsmiljö riskeras av hotet mot friskolorna. Ser man till hela landet så gick 26,5 procent av gymnasieeleverna i en friskola under läsåret 2017/18. För grundskolan var andelen 14,9 procent. För gymnasieskolan innebär det att 92 191 elever valde att gå i friskola. Motsvarande siffra för grundskolan var 156 448. Därför är det oacceptabelt för mig att regeringen tog fram och stod bakom Reepalu-utredningen. Vilket är ett förslag som vill sätta en gräns på vinsten en skola kan ta ut, förutsatt att de äger sina lokaler. Det här förslaget skulle innebära att man slår ut incitamenten för personer som vill starta en friskola och bidra till Sverige.

En vanlig invändning mot friskolorna är att vinst inte bör finnas i välfärden, vilket är ett argument jag förstår. Men ett faktum är att genom att tillåta privata aktörer kommer det skapas ett större utbud av skolor baserad på konkurrens och en strävan efter att vara bäst. Tyvärr finns det skolor som prioriterar vinst över utbildning, men precis som vilken annan skola som helst bör de granskas och kontrolleras av skolinspektionen. Det här är något som Moderaterna och övriga allianspartier presenterat flera förslag för att motverka. Såsom skärpt kvalitetskontroll tillika skärpta sanktioner för skolinspektionen tillsammans med nationella kunskapskontrakt och nationella kvalitetskrav. Hellre ett kvalitetsgolv än ett vinsttak.

En anledning till varför jag valde en fristående skola var på grund av att de kommunala skolorna har ett mycket större elevomfång gentemot vad friskolorna har. När skolorna tar in så ofantligt mycket elever försvinner eleven lätt bort bland de hundratals som går på samma skola. Med en liten friskola känner jag mig sedd, jag har högre inflytande över mina studier och en mycket bättre relation gentemot mina klasskamrater tillika skolledningen. En utökning av den privata sektorn innebär inte en nedstängning av den offentliga, därmed kommer det alltid finnas en plats till alla.

Att argumentera för att eleverna som går på fristående skolor kommer från en bättre socioekonomisk bakgrund, jämfört med de som går på kommunala är helt irrelevant. I den mening att alla elever har en möjlighet, rättighet och skyldighet och framförallt ett eget ansvar att se över sina studier. De elever som tar skolan på allvar och kämpar hårt ska belönas för deras slit, inte bestraffas.

Det gör mig så fruktansvärt arg att riksdagsledamöter sitter uppe i Stockholm och gång på gång lämnar in motioner för att förbjuda friskolorna. Var är empatin, samvetet och förståndet? Deras korståg mot friskolorna kommer leder inte till bättre integration eller minskad segregation. Tvärtom, det är det fria skolvalet som ger elever möjlighet att göra bland annat klassresor. Det kommer däremot stjälpa hundratusentals skolelevers motivation och framtid. Vem ska finansiera detta? Ska vi höja skatterna ännu mer?

Vem har sagt att en helt okänd individ känner mig bättre än mig och min familj och därmed kan bestämma vart jag passar bäst i skolan? Jag är ett levande exempel på varför det är så otroligt viktigt med det fria och aktiva skolvalet, och jag är definitivt inte ensam. Att ta denna rättigheten ifrån denna stora mängd elever är minst lika segregerande och snarare cementerande som att införa den, i en socialistisk mening.

Astrid Boström

Vice Ordförande för Moderat Skolungdom i Helsingborg tillika friskoleelev

Publicerad 16 August 2018 15:09