Nu finns ett färdigt förslag från den blocköverskridande pensionsgruppen för när pensionssystemet kommer att förändras. Förändringarna sker stegvis med start nästa år. Då höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år.

Nu finns ett färdigt förslag från den blocköverskridande pensionsgruppen för när pensionssystemet kommer att förändras. Förändringarna sker stegvis med start nästa år. Då höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Foto: Mostphotos.com

Höjd pensionsålder redan nästa år

Vill ge människor möjlighet att arbeta längre

SVERIGE.

Svenskarna lever ett allt längre och friskare liv. Därför förändras nu pensionsåldern och höjs från och med nästa år. Det föreslår nu den blocköverskridande pensionsgruppen.

Av
Andreas Holm

– De rön som denna överenskommelse baseras på visar att vi lever längre och lägger till allt friskare liv. Det finns forskning som visar det, säger Mats Persson (L), ledamot i den pensionsgrupp som ligger bakom förslaget, till TT.

Idag kan du tidigast ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 61 år. Nästa år höjs lägstaåldern till 62 för att successivt höjas vart tredje år. 2026 behöver du arbeta till du är 64 år för att ta ut allmän pension. Samtidigt har du enligt förslaget rätt att vara kvar på jobbet till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS) från och med 2023.

– Vi ser en problematik i att människor som vill jobba kvar inte får det. Nu vill vi ge människor möjlighet att göra det, säger Mats Persson (L).

Pensionsgruppen med företrädare från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet föreslår också att åldersgränsen när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas höjs från 65 till 66 år 2023. År 2026 ska åldersgränsen knytas till riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 67 år.

Förslaget kommer att remitteras under våren och därefter lämnas som förslag till riksdagen som väntas fatta beslut senare i år.

Fakta: Pensionen

I dag har svenskar rätt att påbörja ta ut sin allmänna pension från 61 års ålder, och de har rätt att arbeta kvar till 67 års ålder. Med det nya förslaget kommer detta åldersspann att förskjutas och ske successivt fram till 2026.

År 2020: Allmän pension höjs från 61 till 62 år.

År 2023: Allmän pension höjs till 63 år. Även garantipensionen höjs från dagens 65 till 66 år. Åldersgränserna för sjukersättning och arbetslöshetsersättning bör samma år höjas från 65 till 66.

År 2026: Allmän pension ska knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

År 2026 knyts garantipensionsåldern, samt alla pensionsrelaterade åldrar, till en ny så kallad riktålder vilket då bedöms bli 67 år. Detta är ett helt nytt begrepp inom socialförsäkringssystemet där tanken är att dessa åldrar automatiskt ska justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Ju äldre vi blir, desto längre måste vi alltså arbeta.

Källa: Regeringen

Publicerad 13 February 2019 06:00