Henrik Fritzon (S), är numera oppositionsråd i Region Skåne.

Henrik Fritzon (S), är numera oppositionsråd i Region Skåne. Foto: Per Wilkens

Fritzon om regionstyret: "De måste ta sitt ansvar"

Oppositionsrådet bemöter kritik om "tomma lador" och skånsk lyxfälla

SKÅNE.

Efter fyra år vid makten har socialdemokraten Henrik Fritzon istället fått axla rollen som oppositionsråd efter att Alliansen tog över styret förra året. Nu ska han se till att ekonomin inte körs i botten och motverka nedskärningar i framförallt den skånska vården.

Av
Andreas Holm

– Jag är rädd att trots ökade skatteintäkter så kommer det bli nedskärningar i sjukvården. Allianspartierna gör inte rätt prioriteringar och har en tendens att luta sig mer åt privata alternativ och samtidigt skära i den offentliga verksamheten. Vi är beredda att jobba hårt för att det inte ska bli verklighet och se till att Alliansen sköter sig.

Under förra mandatperioden vände Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett underskott till överskott. Men förra året landade resultatet på en förlust på 90 miljoner kronor, 485 miljoner kronor sämre än budget.

Efter valet har regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) beskyllt Socialdemokraterna för att ha lämnat över makten med "tomma lador" och försatt Skåne i en lyxfälla med en "ekonomi i spillror". Oppositionen menar å sin sida att alliansstyret tappat kontrollen över kostnaderna.

– Det är närmast barnsligt, säger Henrik Fritzon om den politiska pajkastningen under hösten.

– De kan inte styra i fyra år genom att skylla allt på oss. De måste också ta sitt ansvar, särskilt nu när de har makten. Vi gjorde positiva resultat och behövde inte låna en enda krona. Resultaten har kanske inte varit så bra som vi önskat, men tvärtom styrde alliansen senast med att nå underskott, fortsätter Fritzon och pekar bland annat på förlusten på närmare 300 miljoner kronor 2013.

För att råda bot på ekonomin i Skåne drev allianspartierna som första beslut igenom att höja regionskatten. Något som de röstat nej till under hela förra mandatperioden. Henrik Fritzon tror inte på fler skattehöjningar – fast det hade behövts.

– Man måste satsa de pengar som krävs för att förbättra den skånska sjukvården och ge en bättre välfärd åt skåningarna. Det kommer att finnas behov av mer skatteintäkterna, men jag tror inte det händer. I grund och botten tror jag alliansen tycker det är ett bakslag att de tvingades höja skatten, vilket helt går emot deras grundprinciper.

Sedan nederlaget i höstens val har Fritzon fått se hur kulturen och folkhögskolorna fått mindre pengar och en kraftigt ökad taxa i folktandvården.

– Det handlar om dålig politik. Trots att de nu drev igenom en skattehöjning så drar de in på kultur, utbildning och höjer kostnaderna för tandvården.

Vad anser du måste göras?

– Effektivisera men inte skära ned. Vårdfrågan är högsta prioritet. Vi måste få ut mer sjukvård per skattekrona, sänka kostnaderna för inhyrd personal och anställa fler. Bristen på specialistutbildad personal är vår akilleshäl. Det leder till längre vårdköer. Där måste alla vi politiker ta vårt ansvar och nå en lösning.

Hur tycker du Alliansen ska sköta styret i regionen?

– Att de ska vara varsamma med sina beslut. Tänka igenom en extra gång. Vi styrde i en minoritet precis som de gör nu. Det ger fördelar till en mer öppen process med djupare diskussioner över partigränserna innan beslut fattas. Om man vill. Så tänkte i alla fall vi under vår mandatperiod.

Publicerad 18 March 2019 06:00