I studien har man följt nästan 30 000 vuxna i upp till 30 år. Forskarna kunde påvisa att tre till fyra ägg per vecka ökade risken för hjärtsjukdom och tidigare död, med sex respektive åtta procent.

I studien har man följt nästan 30 000 vuxna i upp till 30 år. Forskarna kunde påvisa att tre till fyra ägg per vecka ökade risken för hjärtsjukdom och tidigare död, med sex respektive åtta procent. Foto: Adobe Stock

Forskare: Äggande gott kan vara farligt

Studie har följt nästan 30 000 vuxna i upp till 30 år

SVERIGE. Ägg kan vara sämre för hälsan än vad man trott. Anledningen är den höga halten av kolosterol, som kan öka risken för hjärtinfarkter och tidiga dödsfall.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Ägg tänker många på som en bra källa till proteiner och andra näringsämnen. Äggulan innehåller dock stora mängder kolesterol, en typ av fett som när det ansamlas i blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Den höga halten av kolesterol har gjort att ägg har kommit att bli ett omdiskuterat livsmedel, skriver Aftonbladet.

Kroppen har en kontrollmekanism som gör att den kan kontrollera mängden kolesterol i blodet, men bara till en viss gräns. Nu visar forskning från Northwestern University Feinberg School of Medicine att 300 milligram kolesterol per dag kan innebära att risken för hjärtkärlsjukdomar ökar med 17% och och risken för förtida död med 18%.

I studien har man följt nästan 30 000 vuxna i upp till 30 år. Forskarna kunde påvisa att tre till fyra ägg per vecka ökade risken för hjärtsjukdom och tidigare död, med sex respektive åtta procent.

Publicerad 20 March 2019 00:00