Män grillar mer kött än kvinnor.

Män grillar mer kött än kvinnor. Foto: Adobe Stock

Mer grönt när kvinnor grillar

Tre av fyra män säger sig ansvara för grillen hemma, bara var tionde kvinna uppger samma sak. Samtidigt är kvinnor bättre än män när det kommer till hållbart grillande.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Traditionellt väljer män att grilla mer kött medan kvinnor i större utsträckning vill grilla mer grönt, vegetariskt och ekologiskt. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo som Ica tagit del av. Siffrorna pekar på att det råder stor skillnad mellan män och kvinnor när det handlar om hållbara val vid grillen. Att dra ner på kött är något som fler kvinnor än män tycks ha i åtanke.

– Ungefär tre av fyra kvinnor känner sig oroliga för klimatet och nästan lika många tror att det gör skillnad vilken mat vi väljer att lägga på grillen. Män oroar sig inte i samma utsträckning som kvinnorna, vilket är särskilt intressant med tanke på att det är just männen som oftast grillar i de svenska hushållen, säger Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi och utveckling på ICA Sverige.

– Årets Grillrapport visar att vårt klimat faktiskt skulle må lite bättre om vi ger kvinnor större inflytande över vad som läggs på grillen, säger Lieselott Liljevik, trendanalytiker på ICA Sverige.

I vissa frågor är dock kvinnor och män överens. Om de tvingas välja föredrar 9 av 10 respondenter svenska råvaror framför ekologiska råvaror från utlandet.

Publicerad 24 March 2019 07:00