Att använda bilbälte minskar risken att omkomma i en trafikilycka med 50 procent. Trots det är det många som inte tar på sig bälte när de sätter sig i bilen.

Att använda bilbälte minskar risken att omkomma i en trafikilycka med 50 procent. Trots det är det många som inte tar på sig bälte när de sätter sig i bilen. Foto: Scanpix Danmark

Allt fler använder bilbälte i stan

Vanligare att kvinnor använder bälte än män

SVERIGE. Användningen av bilbälten har ökat med en procentenhet, upp till 96 procent, enligt en mätning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Trots det har var tredje person som omkommer i personbil inget bälte på sig.

Av
Jonatan Westerlind

Undersökningen har gjorts alla kommuner i landet med över 350 000 observationer. Den har visat att bältesanvändningen i tätorter har ökat från 95 procent till 96 procent. Mellan könen finns det fortfarande en skillnad och bara 94 procent av alla män använder bilbälte, medan 98 procent av kvinnorna gör det.

Skåne är ett av det län där användingen är som högst. Där använder 98 procent bilbälte, medans i Jämtland och Norrbottens län åker var tionde person bil utan bälte.

Trots den höga bältesanvändningen har en tredjedel av alla som omkommer i trafikolyckor inget bälte på sig. Enligt NTF minskar ett trepunktsbälte risken att omkomma i en trafikolycka med 50 procent.

Publicerad 21 November 2019 07:00