Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Nya hastighetskameror på väg upp: "Vi gör allt för att människor inte ska dödas"

Flera vägar i regionen får nya hastighetskameror

NORDVÄSTRA SKÅNE.

Flera nya hastighetskameror sätts nu upp på vägar i regionen. Trafikverket fokuserar på sträckor med hög olycksrisk.

Arbetet med att montera och få igång de nya kamerorna drar igång den här veckan och syftar ytterst till att färre ska dödas och skadas i trafiken.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar närmare 30 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Kristina Johansson på Trafikverket i en kommentar till media.

I nordvästra Skåne sätts nu hastighetskameror upp på några olika vägar (läs mer i faktarutan längst ner).

Myndigheten har valt ut vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera ska det finnas ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Det är bara de som kör för fort som fotograferas och registreras.

Enligt Trafikverkets egna mätningar finns det cirka 1 800 trafiksäkerhetskamerorna idag på de statliga vägarna. Enligt myndigheten räddar dessa mellan 20 och 30 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.

Berörda vägar

Väg 109 mellan Bårslöv och Ekeby

På sträckan finns idag fem kameror. Ytterligare en kamera monteras vid Bunketofta. Sammanlagt kommer det att finnas 6 kameror på denna sträcka.

Väg 110 mellan Saxtorp och Ekeby

På sträckan finns idag 13 kameror. Ytterligare en kamera monteras strax norr om väg 17, i höjd med Rönneberga. Sammanlagt kommer det att finnas 14 kameror på denna sträcka.

Publicerad 26 November 2019 10:19