Jan Björklund, vice ordförande i Sjökrona exploatering AB och oppositionsråd i rådhuset, Mikael Skoog samt Peter Danielsson.

Jan Björklund, vice ordförande i Sjökrona exploatering AB och oppositionsråd i rådhuset, Mikael Skoog samt Peter Danielsson. Foto: Joel Winqvist

Ingen folkomröstning om Sundspärlan – men rivningshotet definitivt avvärjt

Staden ska stå som ensam ägare till anläggningen

HELSINGBORG.

Folkinitiativet var nära, men nådde inte ända in i kaklet. Men det spelar ingen roll, för nu står det klart att Sundspärlan ska fredas och staden ska stå som ensam fastighetsägare framöver.

Bolaget Sjökrona Exploatering AB som äger Sundspärlan, utescenen, ytterligare en byggnad och intilliggande mark kommer att upplösas genom att Helsingborgs stad köper ut delägarna Peab, Riksbyggen och HSB.

Därmed kommer staden ensamt att äga nöjesanläggningen framöver. Nyheten innebär att Sundspärlan kommer att stå kvar och att de tidigare planerna på att bygga bostäder och skola i området läggs ner. Nyheten är resultatet av en tids diskussioner sedan det stått klart att det inte längre finns en politisk majoritet för att bebygga området.

Under sommarhalvåret har också ett folkinitiativ ägt rum, en namninsamling för att försöka få till stånd en folkomröstning om att bevara anläggningen och kulturmärka den.

Beskedet från rådhusets namnräknare är att det saknas 438 giltiga underskrifter för att frågan om en folkomröstning skulle kunna väckas.

Men detta spelar mindre roll nu när de inblandade parterna kommit fram till att nu staka ut framtiden för anläggningen som alltså kommer få stå kvar.

Så här såg det ut när nyheten kablades ut på pressträffen.

Så här såg det ut när nyheten kablades ut på pressträffen. Foto: Joel Winqvist

– Staden ska tydligare samarbeta för att platsen ska bli en riktigt bra tillgång för framtiden, berättar moderate kommunstyrelseordföranden Peter Danielsson.

En del insatser för att rusta upp den slitna utescenen kommer också att göras, både för att ingen ska råka skada sig där men också för att antikvariskt säkra den.

Dessutom gör Sundspärlan AB, som driver verksamheten på anläggningen, en nystart och ska arbeta för att kunna stå på mer stadiga ben framöver.

– Det här är positivt, det är en långsiktig lösning. Nu behöver vi inte fundera på om det kommer att rivas, säger Mikael Skoog (S) som är ordförande i Sundspärlan AB.

– Och folkinitiativet har uppnått sitt syfte, påpekar han.

Nu kan arbetet med att planera för Sundspärlans framtid börja mer ordentligt menar han. En del i detta handlar om att starta upp en arbetsgrupp i vilken representanter för stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg arena och scen AB (stadens eventbolag) och Sundspärlan AB ska ingå.

Han pratar nu med hoppfull stämma när han ser in i framtiden.

– Vi har inte sett att bokningarna har gått ner. Men de har stagnerat, och det kan ha att göra med negativa skriverier om att Sundspärlan riskerade att rivas. Men nu vet vi att den kommer att finnas kvar för lång tid framöver.

Namnlistan

Enligt insamlaren av namnlistorna lämnades 12 390 namn in. Här har staden en annan uppfattning och menar att 11 864 nedskrivna namn har lämnats över. Av dessa 11 864 har 10 710 namn ansetts vara godkända.

Minst tio procent av de röstberättigade invånarna måste ha skrivit på för att en folkomröstning ska kunna väckas. Senaste siffran för antalet röstberättigade i kommunen är 111 479 personer. Det innebär, enligt staden, att det saknas 438 namn för att kunna väcka frågan om en folkomröstning.

Publicerad 05 December 2019 15:57