Det nuvarande systemet med hyresförhandlingar ger trygghet för hyresgästen, menar Hyresgästföreningen.

Det nuvarande systemet med hyresförhandlingar ger trygghet för hyresgästen, menar Hyresgästföreningen. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Om det är fler bostäder som efterfrågas så är inte marknadshyror lösningen"

INSÄNT. När flera riksdagspartier propagerar för fri hyressättning i nyproduktion är det ett första och bestämt steg mot införandet av marknadshyror. Fri hyressättning är inget annat än en omskrivning för just marknadshyror. Som företrädare för tre miljoner hyresgäster ser vi med oro på att frågan nu dyker upp som krav i regeringsförhandlingarna från både Centerpartiet och Liberalerna.

Oavsett vilket partis väljare du studerar är motståndet mot marknadshyror i majoritet. Vilka skäl finns det då att vara skeptisk mot marknadshyror?

En undersökning från Ramböll, som togs fram på Hyresgästföreningens initiativ, visar att införandet av marknadshyror skulle innebära en genomsnittlig hyreshöjning på 24 procent i Helsingborg. Resultatet förskräcker. Hyreshöjningarna skulle kraftigt äventyra hyresgästernas ekonomiska situation och den grundläggande tryggheten som ett boende innebär.

Marknadshyror handlar inte bara om förändrade hyresnivåer. Förhandlings- och bruksvärdessystemet är till för att göra hyresrätten till en trygg upplåtelseform med förutsägbar kostnadsutveckling och starkt besittningsskydd. En maktförskjutning till hyresvärdens fördel gör hyresrätten till en mindre trygg och förutsägbar boendeform, och öppnar upp för fastighetsägarens godtycke.

Det är bra att politikerna försöker skapa en regering och breda politiska reformer. Men om det är fler bostäder som efterfrågas så är inte marknadshyror lösningen. Bostadsmarknaden behöver en bred skattereform, att staten tar en aktivare roll i finansieringen av bostadsbyggandet och att kommunerna sätter igång att bygga. Att stöka till livet och tryggheten för tre miljoner hyresgäster är inte vad Sverige behöver.

Marianne Knutsson, ordförande i Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborghem

Merete Sundholm, ordförande i Hyresgästföreningen Privaten Helsingborg

Rasmus Korsvall, regionchef på Hyresgästföreningen norra Skåne

Publicerad 07 December 2018 09:56