Insänt: Säg NEJ till tiggeriförbud!

INSÄNT. Vi har alla någon gång kommit i kontakt med människor som tigger. Vissa har skyltar, andra har inte. Vissa är unga, andra är äldre. Vissa pratar svenska, andra inte. Men de har alla något gemensamt; de är alla tvingade att be andra om hjälp för sin egen och ibland andras försörjning.

I Sverige idag finns det mellan 4 000–5 000 utsatta EU-medborgare, som använder sig av tiggeri i förhoppningen att kunna leva ett värdigt liv. Att lagstifta om att förbjuda dessa fattiga människor från att be om hjälp är att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Det bryter mot yttrandefriheten, rörelsefriheten, och rätten till ett värdigt liv. Sverige borde arbeta för att skydda dessa utsatta EU-medborgare, istället för att fortsätta med diskrimineringen och osynliggörandet.

För fattigdomen minskar inte för att den förbjuds. Fattigdomen är ett symptom för de djupa orättvisor som ligger bakom, de orättvisor som vi borde arbeta emot. Ett tiggeriförbud är ett symptom för antiziganismen som länge präglat vårt samhälle, och förbudet skulle förstärka och normalisera stigmatiseringen av fattiga romer.

Varför skulle vi vilja ta ett gigantiskt moraliskt bakåtsteg genom att införa ett tiggeriförbud? Varför fortsätter vi att sparka på de som ligger ner, istället för att räcka ut en hand och hjälpa dem upp på fötter?Ett tiggeriförbud kommer inte att lösa brottslighet eller fattigdom, utan kommer snarare leda till en ökning av dessa. Istället bör det skapas förutsättningar och möjligheter som leder en ut ur fattigdomen och till ett tryggt liv.

Vi bör bekämpa roten till fattigdomen, inte de drabbade.

Emely Adamsen

Linnea Espelund

Rana Sulaiman

Herta N.

Miriam T.

Cultura gymnasiums Amnestygrupp (U77), Helsingborg.

Publicerad 29 May 2018 00:00