Insänt: Hemlösheten – en skamfläck för Helsingborg.

"Det har gått åt rakt motsatt håll. Den akuta hemlösheten i stan har ökat markant"

HELSINGBORG. Antalet hemlösa har ökat de senaste fem åren och staden ligger i topp i Socialstyrelsens hemlöshetsstatstik. Björn O. Anderberg efterlyser att frågan prioriteras av politikerna

Hösten år 2014 lovade den politiska ledningen att den akuta hemlösheten skulle vara avskaffad i Helsingborg till vintern 2014/15. Detta lovade man dyrt och heligt. Såväl till de hemlösa som till övriga samhället. Därför skulle övernattningsmöjligheten inte få finnas kvar på Hemlösas Hus.

Efter indraget kommunalt bidrag rev man snabbt hela sovrumsavdelningen med totalt 36 sängar. Sängplatserna skulle inte behövas mera. Behovet skulle täckas upp av kommunen själv.- Ja, det lät ju bra. Även om vi var många som redan då tvivlade på kommunledningens fagra löften.

Nu har det gått en mandatperiod. Är det nu noll akut hemlösa som den politiska ledningen lovade hösten 2014? Nej, det har gått åt rakt motsatt håll. Den akuta hemlösheten i stan har ökat markant istället.

Vid Socialstyrelsens senaste mätning, publicerad hösten 2017 fanns det 115 akut hemlösa helsingborgare. Vid deras förra mätning för fem år sedan var det drygt 80 helsingborgare.

Hemlösheten är verkligen en stor och växande skamfläck för Helsingborg. Helsingborg ligger i topp – efter de tre storstäderna – i Socialstyrelsens hemlöshetsstatistik. Jämför exempelvis med Örebro som är en stad i Helsingborgs storlek och som också vuxit kraftigt de senaste åren. Örebro har 14 akut hemlösa. Att således jämföras med Helsingborgs 115 akut hemlösa.

Må stadens kommande politiska ledning prioritera frågan och sätta till alla klutar och tvätta bort skamfläcken. Och det illa kvickt..

Björn O. Anderberg, ordförande Frihamnen / Hemlösas Hus

Publicerad 02 October 2018 12:01