Socialdemokraterna kommer att lägga ett förslag på kommunfullmäktiges budgetsammanträde om att projektet Landborgskopplingen avslutas.

Socialdemokraterna kommer att lägga ett förslag på kommunfullmäktiges budgetsammanträde om att projektet Landborgskopplingen avslutas. Arkivfoto: Joel Winqvist

Insänt: "Dags att montera ned idén om landborgsgaraget"

INSÄNT. Det står nu klart att Landborgsgaraget kommer kosta betydligt mer än vad som är budgeterat. När kommunfullmäktige tog beslut om att bygga ett garage i hjärtat av Landborgen var utgångspunkten att det blir med minsta möjliga inverkan på vår unika kulturmiljö och inom en budget på strax under 390 miljoner kronor. Idag är kostnaden beräknad till en halv miljard.

Det är inte bara kostnadsbilden som har förändrats. Projektet landborgsgaraget var även tänkt som en cykelpassage där delar av de statliga medel som är avsatta till att främja cyklandet har budgeterats in i projektet. Från början var det tänkt att det skulle bli parkering för 600 cyklar men det har nu dragits ner till hälften. Den ursprungliga idén om hur en cykelpassage skulle gestaltas har också fått läggas ner då det visade sig att det var praktiskt omöjligt att genomföra. Trots det ökar kostnaderna med närmre 20 miljoner kronor.

Samtidigt som kostnaderna för Landborgsgaraget skenar iväg står det klart att kvalitén inom äldreomsorgen i Helsingborg fortfarande får bottennoteringar och köerna för att få en plats på ett äldreboende hopar sig. Underskottet i Barn och utbildningsnämnden är på flera miljoner, vilket på sikt innebär nedskärningar i verksamheten om inte mer medel tilldelas. Det finns heller inte tillräckligt med idrottshallar för att tillfredsställa våra idrottsföreningars behov av träningstider. Årets sommar har även visat att Helsingborg som kommun är sårbar inför klimatförändringar och vi behöver rusta stadens verksamheter för extrema väderförhållanden i framtiden.

Det finns fler saker som kan räknas upp som behöver åtgärdas. Poängen vi vill göra är att det finns flera verksamheter i vår stad som är i behov av investeringar som vi anser är betydligt mer prioriterade och nödvändiga än ett Landborgsgarage.

Vi Socialdemokrater kommer därför på kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 21-22 november lägga ett förslag att projektet Landborgskopplingen avslutas. När rimlighetens gräns för hur flexibel du får vara som ansvarstagande politiker är nådd finns det inget annat att göra än att göra om och göra rätt.

Jan Björklund (S)

Anna Ingers (S)

Maria Ward (S)

Publicerad 20 November 2018 00:00