I februari är det dags för första inflyttningen på Ringstorpshöjden. Här bygger Helsingborgshem 191 hyresrätter varav 13 radhus. Ringstorpshöjden ligger så högt att hela stans siluett förändras.

I februari är det dags för första inflyttningen på Ringstorpshöjden. Här bygger Helsingborgshem 191 hyresrätter varav 13 radhus. Ringstorpshöjden ligger så högt att hela stans siluett förändras.

Rekordmånga bostäder byggs

Av
Ida Asplund Ådahl

HELSINGBORG. Under 2014 påbörjades bygget av närmare 1 000 bostäder i Helsingborg – det största antalet sedan 1982.
– Vi ser en befolkningsökning och vi måste möta efterfrågan, säger Karin Sterte, exploateringschef i Helsingborgs stad.

Totalt började 958 bostäder att byggas i Helsingborg i fjol. En anledning är att Helsingborg befolkningsmässigt växer mest av städerna i Sverige – vid sidan av Stockholm. För att möta det ökande bostadsbehovet har attraktiva bostäder varit grundläggande, enligt Karin Sterte.
– Visst finns det en relation mellan de befolkningstalen och en efterfrågan på bostäder, säger hon.

Många hyresrätter

Av de bostäder som började byggas i fjol var 889 lägenheter, 65 småhus medan fyra var rena ombyggnationer. Av lägenheterna var 783 hyreslägenheter, medan 110 var bostadsrätter. Siffrorna visar att hyresrätter har blivit allt mer populärt i Helsingborg, något exploateringschefen menar kan bero på många samverkande faktorer.
– Konjunktur, reavinstbeskattning, bolånetak. Det kan bero på mycket att många väljer hyresrätt framför bostadsrätt i dag, säger Karin Sterte.
Vidare har Helsingborgshem sedan valet 2010 ett ägardirektiv om att producera 300 bostäder per år. 2014 påbörjade det kommunala bostadsbolaget 450 bostäder.
– Det är mycket positivt, säger exploateringschefen.

Största sedan 80-talet

Fjolårets byggnation är den största är till antalet påbörjade lägenheter sedan början på 1980-talet. Men på 1970-talet byggdes det friskt i Helsingborg. 1971 byggdes över 1 800 bostäder, men då i en tid där miljonprogrammen byggdes, enligt Karin Sterte.
– Det följer konjunkturen. Efter krisen 2008 byggdes det väldigt lite och 1995 var ett riktigt bottenår, konstaterar hon.
Och under året som gick var det ganska jämt fördelat över kommunen var man byggde. Men flera av projekten som startade var centralt i staden, som Helsingborgshems byggnation i parkkvarteret och på kvarteret Isbanan. Dessutom byggs en hel del i Rydebäck och Maria, men även i Gustavslund, Råå, Ödåkra och Ringstorp.
– Det har varit en ganska stor spridning, men det är klart att området Maria park är ett stort och omfattande utbyggnadsområde, säger Karin Sterte.

Håller nivå 2015

Hon förklarar att ambitionen från kommunen sida kommer att hålla samma höga nivå under 2015 i bostadsbyggande.
– Det finns en efterfrågan och vi vill få människor att flytta till Helsingborg.
Finns det ingen risk att Helsingborg drabbas av växtvärk?
– Det finns alltid en risk att man överproducerar. Det är väldigt svårt att sia om framtiden. Men om vi inte bygger har vi ingenting att erbjuda de som vill flytta till Helsingborg.

Publicerad 16 January 2015 11:15