Bin är ingen bisak för Cecilia Liljedahl, biodlare Ingrid Bondesson och blivande biodlare Ole Andersson.

Bin är ingen bisak för Cecilia Liljedahl, biodlare Ingrid Bondesson och blivande biodlare Ole Andersson.

Nu kommer bin inta staden

Av
Stefan Ed

HELSINGBORG. De vill göra Helsingborg till landets bästa bistad. Vi måste få in fler bin i våra städer, säger projektledare och initiativtagare Cecilia Liljedahl.
Ingrid Bondesson bor på landet mellan Mörarp och Tågarp. Hon har varit biodlare i 30 år och har nappat på att medverka i projektet Bee-best.
– Jag har erbjudit mig att sätta upp två bikupor i stan. Kanske kommer de att placeras uppe på Dunkers kulturhus tak. Jag hoppas det kommer att gå bra för mina bin trots att det blåser en del där. Om de skulle stå på marken finns det risk att de blir störda i sina hem, bikuporna, det tycker de inte om, säger hon allvarsamt.

Bästa bistaden

Tanken med projektet Bee-best är, enligt Cecilia Liljedahl, att göra Helsingborg till Sveriges bästa bistad.
Företag och institutioner erbjuds att hyra bikupor i sommar. Tillsammans med erfarna biodlare från Skånes biodlarförening ser de till att bina kommer på plats och får en regelbunden tillsyn. Bina har en flygradie på två kilometer och kan då pollinera kring stadens parker och grönområden.
Bland dem som är intresserade av att ha bikupor i nuläget är Dunkers kulturhus, Stadsteatern, NSR på Filbornatippen, Miljöverkstan som kommer att bedriva pedagogisk verksamhet kring bina och Yves Rocher.
– Det är viktiga för den biologiska mångfalden i staden. Bina ser till att blommor och växter kan föröka sig. Det är inte alla som vet att de pollinerar 75 procent av växterna. Utan bin blir det inte mycket till frukt och grönsaker i affären, säger hon.

En hotad art

Bin är hotade på flera sätt. Flera olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit slår också hårt mot bin till exempel genom att många sorters blommor minskar. Flera sjukdomar härjar bland tambin i Sverige och de minskar i antal, enligt Naturvårdsverket.
– Därför är det viktigt att få in fler bin i städerna. Där finns gott om föda som i sin tur blir värdefull honung. Det är allas ansvar att bidra till att vi får fler bin på landet och i städerna, säger Cecilia Liljedahl.
Projektet har möjliggjorts bland annat genom ekonomiskt stöd från Helsingborgs stads Visionsfond med 90 000 kr.
I projektet deltar även den förra stadsträdgårdmästaren och blivande biodlare Ole Andersson.
– Jag har alltid haft en dröm om att bli biodlare. Nu är jag pensionär och har tid att förverkliga den, säger han.

Publicerad 21 April 2015 14:00