Insänt:

"Välfärdens blödande sår måste sys"

INSÄNT. Nyligen meddelade regeringen att 50 kommuner inte klarar av sina välfärdsåtaganden. I Lund slår sjuksköterskor larm om otillfredsställande arbetsförhållanden, personalbrist och dåligt stöd från kommunen. I Sollefteå tvingades nyligen ett BB att avvecklas. Det är ohållbart och en situation som Stefan Löfvens regering bör se allvarligt på.
Uppenbarligen går ?delar av kommunernas välfärd på knäna. Välfärden är i behov av mer resurser för att kunna förbättra arbetsförhållandena för sina anställda och därigenom reparera den viktiga samhällsservicen. Men till vilket pris? Genom skattehöjningar eller nedskärningar på andra kommunala verksamheter plåstras välfärdens djupa sår bara tillfälligt. Ett sådant tunt plåster skulle försvaga andra samhällstjänster samt riskera att skada tillväxten.
Att 50 kommuner ?har svårt att klara av sina välfärdsåtaganden signalerar om strukturella problem. För att stoppa välfärdens blödning på lång sikt så krävs det att Sverige tar till nål och tråd. Välfärden måste tillåtas att förändras i takt med samhället. I en föränderlig och delvis mycket orolig omvärld så är samhällsbehoven inte likadana idag som imorgon.
”Det är ohållbart och en situation som Stefan Löfvens regering  bör se allvarligt på”
Utvecklingen ?följer inte alltid mallarna och prognoserna, vilket även påverkar behoven av välfärden. För att vända den här trenden krävs det att Sverige välkomnar fler nytänkande aktörer.
I Skåne finns? exempel på när privata aktörer lyckats i välfärden. I september förra året fastslog en patientenkät att 17 av de 20 mest omtyckta vårdcentralerna i Skåne drivs i privat regi. Det finns naturligtvis även privata aktörer som misslyckats. Men för att utveckla välfärden så måste Sverige våga släppa in fler alternativ.
Låt företagen ?operera friare för att hitta effektiva och hållbara lösningar för Sveriges välfärd. Huruvida företagen går med vinst kan inte vara det centrala när den svenska välfärden ska räddas.
Sy ihop välfärdens blödande sår med hjälp av innovation från andra aktörer än kommuner.

Andreas Landin,
student vid
Lunds universitet

Publicerad 03 March 2017 13:58