Mindre kludd för uteserveringarna

Av
Mikael Öhrn

HELSINGBORG. Stadsbyggnadsnämnden har antagit nya riktlinjer för så kallad markupplåtelse på allmän plats. De nya riktlinjerna som börjar gälla direkt handlar bland annat om förenklingar för uteserveringarna i stan.
För att få lov att använda offentlig plats i stan till något som den normalt inte är avsedd för behövs ett tillstånd kallat markupplåtelse. För att underlätta för bland annat stadens restauranger och krogar har riktlinjerna nu setts över.
Även bygg- och renoveringsarbete påverkas av de nya riktlinjerna. Förändringar i regelverket gäller så kallade byggbelamringar, till exempel ställningar, containrar, kranar och bodar som ställs upp på offentlig plats.
- Vi har arbetat hårt för att göra de nya riktlinjerna tydliga och med en ökad flexibilitet för uteserveringarna, som nu får en rad efterfrågade förbättringar. Vi har också tagit fram ekonomiska incitament för byggbelamringar eftersom vi ser ett stort värde i att dessa är kortvariga och att de tar så liten yta som möjligt i anspråk, säger Emelie Lagergren, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen, i ett pressmeddelande.
 

Visste du att...

...sommarsäsongen i och med regeländringarna utökas till att vara från 15 mars till 31 oktober.

... det nu finns en möjlighet att ha en uteservering året om.

...det nu finns möjlighet att ha vindskydd eller höj- och sänkbar glasinramning (max 1,40 meter högt).

...markiser och parasoller inte längre behöver fällas in varje kväll.

...markiser numera även får vindsäkras med stag/vajer i staket och med stödben om de inte fästs i marken och att de följer med markisen in.

...de nya riktlinjerna finns att hitta i sin helhet på stadens hemsida på helsingborg.se/foretagare.

Publicerad 16 May 2017 13:30