Anna Jähnke hoppas på en vinst för såväl de individer som står utanför samhället, som för helsingborgare som kan uppleva obehag när de vistas i samma miljö som drog- eller alkoholpåverkade personer. Foto: Mostphotos.com, Helsingborgs stad

Anna Jähnke hoppas på en vinst för såväl de individer som står utanför samhället, som för helsingborgare som kan uppleva obehag när de vistas i samma miljö som drog- eller alkoholpåverkade personer. Foto: Mostphotos.com, Helsingborgs stad

Förslag:

Så ska fler missbrukare i Helsingborg få jobb

Enklare arbete i stadens grönområden ska erbjudas

HELSINGBORG. De styrande blågröna partierna vill få Helsingborgs mest utsatta människor in på arbetsmarknaden genom en ny satsning på enklare jobb i stadens grönområden.
I mitten på juni samlas kommunfullmäktigeledamöterna i Helsingborg för två intensiva heldagar med sammanträden. Tiden lär de behöva, då det är mycket som ska avhandlas. På agendan står budget för 2018 som ska beslutas om och politikerna ska ta ställning till en mängd förslag.
Ett av dem kommer vara de styrande blågröna partiernas förslag om en ny metod för att öka sysselsättningen bland stadens mest utsatta människor. Det kan röra sig om människor som lider av olika typer av missbruk och som har psykiatriska problem. Både de som har tak över huvudet i sitt eget hem men lever under svåra förhållanden med missbruk och likande, men även de som är hemlösa i staden.
- Behovet är ganska stort. Man kan se det som en rehabiliteringsåtgärd att på ett ganska så enkelt sätt minska beroendet av droger och alkohol, säger socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) som förklarar att det i dag finns insatser från stadens sida för olika åtgärder såsom behandlingar och avgiftningar. Men någon plan för att få utsatta människor i arbete, finns i dag inte, menar arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke (M).
- Vi har ingen metodik för detta, det vill vi ändra på nu, säger hon.
De båda politikerna är noga med att poängtera att det här rör sig om ett erbjudande till berörda personer.
- Man kan aldrig tvinga någon, säger Anna Jähnke.
I första hand kan det tänkas bli arbete i stadens grönområden och rabatter som kan komma i fråga.
- Det kan handla om enklare sysselsättning i naturen, fortsätter hon.
- Många säger att de vill ha något att göra, men har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Anna Jähnke som poängterar vikten av att få med sig Region Skåne på tåget. Inte nödvändigtvis av ekonomiska skäl, pengar för ändamålet finns i de berörda förvaltningarna menar hon. Men mer i form av att regionen sitter på detaljkunskapen kring missbruksproblematik.
Det finns flera vinster i detta, pekar de båda på. Det mest uppenbara är att utsatta människor kan få en meningsfull sysselsättning, förhålla sig till rutiner och regler och på så vis få en skjuts bort från utsattheten och in i samhället.  
- Jag tror att de här individerna skulle må bra av att under god arbetsledning känna att de gör nytta, pekar Ann-Christine Borgman på.
En annan vinst skulle kunna vara att öka den upplevda tryggheten i staden.  
- Småbarnsfamiljer kan känna oro när de ser drogpåverkade människor sitta på bänkar i stan, säger Anna Jähnke för att nämna ett exempel.
De pekar på tidigare satsningar som exempelvis ”Bostad först”, som de menar har varit lyckat. Satsningen riktade sig direkt till hemlösa personer med erbjudandet om en permanent bostad med ett eget förstahandskontrakt, istället för att de skulle slussas runt mellan olika härbärgen beroende på om man är drogfri eller inte.
- Vi har jobbat framgångrikt med ”Bostad först”, och vi har kunnat se att man kan ta sig ur problematik. Men som sagt, en del har ingen regelrätt sysselsättning, menar moderaten.
Vad satsningen skulle kosta är dock ännu inte klart, säger de båda. Inte heller vet dem hur många som skulle kunna tänkas erbjudas den här typen av tjänster.
Kommer ni kunna hjälpa de som vill nappa på erbjudandet?
- Det vore positivt om många vill vara med. Då får vi se hur vi kan hjälpa så många som möjligt, säger Anna Jähnke och fortsätter:
- Det gäller att ha en bra struktur runtomkring så att människor inte hoppar av. Det handlar ju bland annat om att passa tider till sitt jobb, det är säkert en resa för många att göra.

Publicerad 16 May 2017 16:21