Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Insänt:

"Vi vill minska stadens klimatpåverkan"

INSÄNT. Helsingborg ska vara ledande i klimatomställningen. För Miljöpartiet innebär det att det ska var lätt att göra rätt - och svårt att göra fel. Helsingborg har länge legat långt framme inom miljöområdet och rankas ofta högt i jämförelser med andra kommuner. Under de senaste åren har vi höjt takten i miljöarbetet ytterligare.
Nu lägger Miljöpartiet, tillsammans i det blågröna styret i Helsingborg, en budget för 2018 med ytterligare klimatåtgärder. Här vill vi lyfta fram fem av förslagen:
1. Vi behöver utveckla kollektivtrafiken. I Helsingborg gör vi därför stora satsningar på HelsingborgsExpressen. Det är bussar som kan ta fler passagerare och går snabbare. Ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan är ett led i detta men flera avsnitt längs linje 1 ska byggas om, från Råå och vidare till Dalhem.
2. Det behövs fler satsningar på laddstolpar för elbilar. Parkeringshus som ägs av Helsingborgs stad ska successivt få laddinfrastruktur. Även arbetsplatser som är i stadens regi ska förses med laddstolpar, så att de anställda enklare ska kunna resa till jobbet med elbil.
3. Helsingborg ska bli en cykelstad. Nästa år kommer uppemot 100 miljoner kronor läggas på åtgärder som gör det enklare att cykla i Helsingborg. Vi planerar även för att ett hyrcykelsystem ska vara på plats inom två år.
4. Helsingborg ska ta tag i plastfrågan. När haven fylls med plast har vi ett ansvar att fasa ut den skadliga plasten. När staden köper in varor ska vi hitta andra alternativ än fossil plast och engångsartiklar. Det ska även tas fram åtgärder för att hantera problemen med att konstgräsplaner som läcker gummigranulat.
5. Satsa på klimatsmart byggande. Nu är det dags att titta på byggprocessen, ur ett livscykelperspektiv bör exempelvis trä användas istället för betong för att minska klimatavtrycket. Ännu fler byggnader ska bidra med ren energi genom solceller på taken.


Annika Román (MP)
Kommunalråd
Marcus Friberg (MP)
Kommunalråd

Publicerad 29 May 2017 14:35