Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Insänt:

Slopa kravet på ekologisk odling på stadens mark

INSÄNT. Helsingborgs krav på ekologisk odling på stadens mark måste släppas till förmån för ett miljömål. Konventionellt och ekologiskt jordbruk har likvärdiga möjligheter att vara miljövänliga, beroende på hur man driver dem, så Helsingborg borde låta de arrendetagare som brukar stadens mark driva sina lantbruk på de sätt de gör bäst, istället för att försöka diktera jordbruksmetoder från rådhuset.

Den högklassiga åkermark som omger Helsingborg håller världsklass. Att den bevaras och utnyttjas för att producera närodlad och miljövänlig mat är otroligt viktig. Centerpartiet i Helsingborg har länge arbetat hårt för att bevara denna åkermark, men det är också viktigt att den mark som bevaras, däribland den som Helsingborg stad äger, används väl. Det gör den när jordbrukarna själva, som är experterna på jordbruk, avgör vilka metoder för odling som de använder sig av. Tyvärr ser vi i nuläget att ganska få av de som odlar på stadens mark, antingen genom arrende eller i stadens regi, faktiskt vill gå över till ekologiskt jordbruk.

När Helsingborg beslutade att all odling på stadens mark skulle ske ekologiskt så gjorde vi fel. Istället borde staden ställa strikta miljökrav, men därefter lämna det upp till odlarna att avgöra om de odlar konventionellt, ekologiskt eller efter någon annan metod. Vad som skulle bli ett miljöpolitiskt beslut blev olyckligtvis ett exempel på överflödigt detaljstyre. Vi i Centerpartiet anser att makten ska finnas så nära människan som möjligt. I det här fallet betyder det att makten över om man driver ett ekologiskt jordbruk eller ej bör ligga hos den som driver jordbruket. Det betyder också att vi anser att Helsingborg bör riva upp kravet på ekologiskt jordbruk på stadens mark snarast.

Jonny Cato Hansson,

kommunalråd Helsingborg (C)  

Johan Vesterlund, 

miljönämnden i Helsingborg (C)

Publicerad 31 July 2017 17:37