Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Insänt:

"Låt medborgarna avgöra Landborgsgaragets öde"

Socialdemokrat tycker till i heta frågan

INSÄNT. Att leva och verka i en stad av Helsingborgs dignitet och historia måste alltid ske med respekt och värdighet. Här får varje ingrepp i de centrala delarna kring det som är stadens själ, ske med omtanke och inte med brutala ingrepp!

Helsingborg, en av Nordens äldsta städer. Redan mot 900 talets slut fanns här på Landborgen en enkel befästning. Möjligen enbart en jordvall förstärkt med palissader, möjligen en skans, eller ett torn av trä. Troligt vis ersattes denna under 1000-talet av en solidare fästning byggd av trä. På 1100-talet byggdes en tornborg på platsen av sandsten.Ett torn som sedan blev kvadratiskt  och förstärktes. Spåren av dessa torn kan fortfarande ses invid trappan till nuvarande torn. 1310 uppförde kung Erik Menved  ett nytt torn. Vilket blev centraltorn i den nya borgen.

Själva borgtornskomplexet med mantelmur och hallbyggnad omgavs av en rund tegelmur på c:a 500 meters omkrets med 14 halvrunda försvarstorn. En rundkyrka var placerad i muren och antyder att muren redan fanns på 1200-talet. Strax utanför ringmuren gick en vallgrav som på sina ställen var 15 meter djup. I söder låg ett porttorn med vindbrygga.

21 maj 1085 stadens officiella födelsedag. Den danske konungen Knut den helige utfärdade ett gåvobrev. Det äldsta beviset på Helsingborg som stad. Men staden anses otvivelaktigt äldre än så.

Stadens äldsta bebyggelse låg uppe på landborgen. Här byggdes inte mindre än tre kyrkor. varav de första av trä och sedan 1100-talet av sten. S:t Clemens vid nuvarande S:t Clemensgatan,  S:t Petri vid hörnet av nuvarande Bergaliden och Magnus Erikssons gata . S:t Olai sannolikt söder om nuvarande Nicolaiskolan. Under 1200-talet anlades dominikanerkonventet inom nuvarande Nicolaiskolans område och Rosenträdgården.

Landborgen i sig är det som gör staden unik. Dess mäktiga brant är förutsättningen för att stadens bebyggelse kan resa sig terrasformat ur Sundet.

Carl von Linné skriver i sin Skånska resa 1749 om landborgen:  “Östra landsidan instängde staden såsom en ganska hög brant mur. på hvilken den nedanför liggande staden helt  artigt åskådades”.

För cirka 195 miljoner år sedan bildades dessa skiftande bergslager i landborgens branta väggar. Vilka hårdnat genom århundranden till sandsten och lerskiffer av sand och lera från en havsbotten.  Sandstenen och skiffrarna tillhör en stenkolsförande formation som i hela Sverige enbart förekommer i Skåne och då specifikt i Nordvästra delen. Så berggrunden här är i sig själv unik!

Detta skall nu starkt förvanskas och förödas till förmån för en samlingspunkt för 600 bilar till en kostnad för 400 miljoner. Miljoner som i stället kunde användas till skolan, till den eftersatta vården, till att bygga ut stadens bibliotek vilket idag är starkt underdimensionerat. Stod färdigt på 1960-talet och byggt för en besökarkrets av 700 dygnsbesökare men som idag frekventeras 3.000 dygnsbesökare cirka.

Som kulturintresserad medborgare ställer jag nu min förhoppning till att kommunfullmäktiges ledamöter i den moderatstyrda alliansen medverkar till att medborgarna i Helsingborg får avgöra Landborgsgaragets öde i en folkomröstning vilket nu önskas av cirka 11 000 medborgare.

Folke Bengtsson (S)

Kulturnämndsledamot, Helsingborg

Publicerad 21 November 2017 12:37