Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Insänt:

"Cyklister gör mer nytta än vad man kan tro"

Av
Insänt

INSÄNT. Cykling i staden är fantastiskt. Fordonet cykel utvecklas ständigt, ger plats åt många, överträffas i miljönytta bara av gång, och är toppen för hälsan. Nya undersökningar visar att cyklister är konsumenter som håller liv i den stadsnära handeln i högre utsträckning än bilburna. Cyklister gör mer nytta än man kan tro. 

Miljöpartiet driver på för att Helsingborg ska bli en riktig attraktiv cykelstad. Genom ett storstadsavtal inom ramen för Sverigeförhandlingen finansierar den Rödgröna regeringen 25% av de 292 miljoner kronor som vi i Blågröna Helsingborg kommit överens om att satsa på åtgärder som främjar cykling. Det är grönt och bra i stort.

Men en femtedel av cykelsatsningen, 64 miljoner kronor, är tänkt att användas i ett underjordsgarage som ska sprängas in i Landborgen. Av garagets budget på 400 miljoner kronor utgörs alltså 16% av medel som öronmärkts för cykelnytta. 

Det vore naturligtvis bra ifall ett Landborgsgarage verkligen blev en stor stimulans för cyklandet i Helsingborg. Men som cyklist ifrågasätter jag cykelnyttan. En underjordisk serpentinväg för cyklar lockar inte mig. Jag vill vara ute i friska luften och där vill jag också parkera mitt fordon. Jag bedömer att vi skulle kunna få mycket större cykelnytta för de 64 miljonerna av cykelpengarna som projektet slukar.

För mig är det viktigt att alla helsingborgare ska kunna parkera säkert och få hjälp i de svåraste backarna uppför Landborgen, inte bara de som rör sig i de norra delarna av stadskärnan. Mitt parti Miljöpartiet har också enats kring ett nej till förslaget när det behandlats i kommunfullmäktige och av många skäl. 

Ideella krafter har samlat namn för en folkomröstning, ett lovvärt initiativ som när det speglar en stark folkvilja bör bejakas. Att pausa planerna och invänta svaret på en folkomröstning är en ide som Socialdemokraterna framfört. Det vore klokt ur många aspekter och värt att diskutera. Stadsmiljön är redan hårt pressad av flera stora ombyggnadsprojekt. Söder måste utvecklas särskilt varsamt och buskörandet där stoppas till förmån för dem som går, cyklar och åker kollektivt och invånare som av olika skäl är beroende av bil för att kunna delta i samhällslivet. 

Vi behöver också utvärdera ifall staden bjuder på tillräckligt många stillsamma platser för att skapa livskvalitet för oss. Mariatorgets puls har ökat kraftigt sedan det utvecklats som restaurangplats. Billeplatsen där entrén för cyklande och gående till garaget ska mynna ut är redan trång och har dessutom en lutning som utgör ett hinder för många med nedsatta fysiska funktioner. Att riva bort, återuppbygga och förändra Rosenträdgården är kanske i det sammanhanget inte så klokt. Det finns fler aspekter av planerna med underjordiskt garage i Landborgen som bör beaktas.

Så pausa planerna tills folket fått säga sitt. 

En cykelstad skapar vi nog med eller utan en konstig serpentinsnurra genom Landborgen. 

En hållbar och miljövänlig stad skapar vi ju främst tillsammans när vi faktiskt cyklar.

Annika Román (MP),

kommunalråd

Publicerad 04 December 2017 08:54