Foto: Mostphotos.com

Kommunen: Det blir ingen folkomröstning om Landborgsgaraget

Enligt Helsingborgs stad har inte de formella kraven uppfyllts

HELSINGBORG. Under onsdagseftermiddagen gick Helsingborgs stad ut och meddelade att det inte kommer att bli någon folkomröstning i frågan om ett framtida Landborgsgarage.

Den sista oktober i år lämnades 11487 namnunderskrifter om en folkomröstning i frågan om byggandet av Landborgsgaraget in till kommunen. Nu har tjänstemännen på Helsingborgs stad kontrollerat 8 021 av dem. Av dessa har kommunen konstaterat att 7 270 personer är folkbokförda i kommunen. Det finns 751 namnunderskrifter som inte har hittas i kommuninvånarregistret och som därför inte anses giltiga.

Kommunen konstaterar att även om resterande underskrifter (3 466) som ännu ej kontrollerats skulle visa sig vara godkända, kommer man ändå inte att komma upp i det krav om tio procents röstberättigade i kommunen, som krävs för att kunna väcka frågan om en folkomröstning.

– Redan nu kan vi konstatera att kravet på tio procents röstberättigade kommuninvånare inte uppfylls, säger stadsjurist Magdalena Kocan i en kommentar till Lokaltidningen.

"Antalet personer som skrivit under kravet på folkomröstning kan alltså högst komma att uppgå till 10 736 personer, vilket är 82 färre än vad som krävs (10 818). Vi har då inte kontrollerat övriga krav, till exempel om den som har skrivit under är röstberättigad (18 år) eller om det finns dubbletter bland namnunderskrifterna", skriver Helsingborgs stad i ett pressutskick.

Därmed fortsätter arbetet med att bygga Landborgsgaraget som vållat mycket debatt i staden de senaste åren. Planen är att börja bygga vintern 2018 för att sedan vara klart två år senare. Redan nu i januari ska man dra igång ett förberedande arbete i Rosenträdgården, som vi berättade om nyligen.

Publicerad 13 December 2017 10:27