Socialdemokraterna vill sänka ungdomsarbetslösheten.

Socialdemokraterna vill sänka ungdomsarbetslösheten. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Tyvärr följer inte Helsingborg rikstrenden"

Av
Insänt

HELSINGBORG. Det går bra för Sverige. Regeringen har sedan dag ett lagt om arbetsmarknadspolitiken. Målet är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det betyder att den socialdemokratiskt ledda regeringen har fullt fokus på att inrikta politiken för att målet ska uppfyllas.

När regeringen tillträdde fick Sverige krisstöd från EU på grund av den höga ungdomsarbetslösheten. Idag har Sverige den lägsta ungdomsarbetslösheten på 14 år. Tyvärr följer inte Helsingborg rikstrenden utan halkar efter när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Direkt när vi socialdemokrater tillträdde vid regeringsmakten år 2014 konstaterade vi att alliansens jobbpolitik misslyckats och avslutade den. Istället valde vi att satsa på tidiga och individanpassade insatser och tillförde stora resurser till utbildning och investeringar i samhällsbygget. Vi talar om 90-dagarsgarantin för ungdomar, extra tjänster för de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid med lön enligt kollektivavtal samt utbyggnad av vuxenutbildningar.

Det har stärkt den svenska konjunkturen och det har gjort att många unga har fått den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Som en följd har ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt och är nu på sin lägsta nivå på 14 år. Vi socialdemokrater kan med stor glädje och högt buret huvud säga att vårt vallöfte till Sveriges ungdomar om att ingen ska gå arbetslös efter 90 dagar är uppfyllt.

Det är idag endast 359 ungdomar i hela riket som varit öppet arbetslösa i 90 dagar utan att ha fått erbjudande om arbete, utbildning eller en insats som leder till jobb. I slutet av oktober 2017 var totalt 55 000 ungdomar registrerade som arbetslösa i hela riket.

I Helsingborg har vi enligt statistik från Arbetsförmedlingen 6,4% ungdomar som är öppet arbetslösa och 7,5 % ungdomar som är inskrivna i någon form av sysselsättning. Tyvärr kan vi konstatera att Helsingborg inte följer rikstreden utan halkar efter. Om vi tittar på statistik över år 2017 ser vi att det inte rör sig om något nytt problem utan så har det sett ut över hela året.

Kommunerna har sedan den 1 januari 2015 ett tydligt ansvar gentemot sina unga arbetslösa. Helsingborg kommun ska precis som alla andra kommuner, löpande under året hålla sig informerade om unga som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år.

Anledningen till det är att kommunen även har en skyldighet att i första hand motivera ungdomarna att fullfölja en utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

För oss socialdemokrater är det frusterande att ta till oss. Det moderatledda styret i Helsingborg berömmer sig själva för att arbetslösheten sjunker men det är en falsk bild. Det är regeringens politik som gör att arbetslösheten sjunker.

Fortfarande är såväl den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten klart över riksgenomsnittet och det moderatledda styret är fortfarande alltför passiva. För individen innebär det ett personligt nederlag och för samhället en ekonomisk förlust.

När vi nu i dagarna återigen, fått svart på vitt om att vi har en arbetsmarknadspolitik som bevisligen fungerar, utgår vi från att även det moderatleddastyret har förmågan att se och ta till sig ett vinnande koncept när de får det serverat. Allt annat vore ovärdigt både de själva och dem som är arbetssökande

Anna Ingers (S)

kommunalråd

Marie Nilsson (S)

kommunalråd 2:e vice ordf Arbetsmarknadsnämnden

Jan Björklund (S)

Kommunalråd

Publicerad 20 December 2017 17:04