Bild från årets Springtime. Målgången är vid Stortorget precis i anslutnnig till Kullagatan.

Bild från årets Springtime. Målgången är vid Stortorget precis i anslutnnig till Kullagatan. Foto: Expedition Foto AB

Nytt upplägg för Springtime efter handlarnas påtryckningar

"Upplevde att det inte blev någon handel på gatan"

HELSINGBORG. Handlare på Kullagatan har upplevt att försäljningen tagit ordentlig skada i samband med Springtime. Nu görs flera förändringar i programmet för att underlätta för butikerna.

En löparfest för de frälsta, deras anhöriga och en stad som lever upp. Men Springtime har inte varit en höjdare för alla. För omkring en månad sedan gick 30 av det 70-tal handlare som är verksamma på Kullagatan i centrala Helsingborg, samman och överklagade upplägget av tävlingen till polisens tillståndsenhet.

De hade invändningar mot att, som de upplevde det, ingångarna blockerades av säkerhetsstaketen vilket gjorde det svårt för kunderna att komma in i butikerna. Det påverkade handeln negativt, menar Tommy Rosberg som driver butiken Henses på Kullagatan. Han var en av de näringsidkare som skrev under överklagandebrevet.

– Man kan inte lägga en massa aktiviteteter som hindrar tillgängligheten i stan, menar Tommy Rosberg.

Han beräknar att försäljningen i hans butik gick ner så mycket som 80 procent under Springtime ifjol, jämfört med hur försäljningen ser ut en annan motsvarande lördag.

– Det blev ett stort tapp, menar han.

Louise Axelsson som är områdesansvarig på Cityföreningen som representerar butikerna i stan, säger så här:

– Man upplevde att det inte blev någon handel på gatan, fortsätter hon.

Man kan inte lägga en massa aktiviteteter som hindrar tillgängligheten i stan

Efter att överklagan kommit in har butiker och Helsingborgs Citysamverkan fört en dialog med arrangören av loppet IFK Helsingborg för att lösa frågan.

Nu meddelar arrangören att ett antal förändringar kommer att göras inför nästa års lopp, som arrangeras den 5 maj 2018.

Bland annat kommer man att göra vissa korrigeringar när det kommer till var och hur staketen placeras med målet att det ska bli mer plats att röra sig på för de som besöker city.

– Det blir två meter mellan staketen och huskroppen och tio meter mellan varje staket. Tidigare kunde det vara endast en meter mellan staketen. Det här ger mycket bättre tillgänglighet, menar Tommy Rosberg.

– Det ger ett större flöde på gatan och alla kommer att kunna röra sig smidigare på området, anser Louise Axelsson.

Man kommer även att flytta fram starten för barnloppet, som sker innan huvudtävlingen, 40 minuter. Man flyttar även fram de stora loppen 30 minuter vilket ger en beräknad målgång för den största klungan löpare vid Stortorget mellan 16.15 och 16.45.

Positivt anser Louise Axelsson eftersom butikerna stänger klockan 16 på lördagar.

Dessutom kommer man att se till att inga uteserveringar på Kullagatan är framme den akuella dagen. Man ska även ta bort blommor och parkbänkar som kan upplevas stå i vägen när många människor ska samlas på liten yta.

– Vi har hittat en bra lösning och alla är nöjda, menar Louise Axelsson och berättar att överklagandet drogs tillbaka nu i veckan.

– Det är viktigt att det händer saker i stan och att vi tar tillvara på de möjligheter som finns att locka människor till city, menar hon.

Tommy Rosberg säger sig vara nöjd med förändringarna.

– Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. Sen är det först efter loppet som vi vet hur det har gått, påtalar han.

– Men man är ju alltid optimist, säger han och är samtidigt tydlig med att loppet är bra i sig och viktigt för stan.

– Alla älskar Springtime, säger han.

Arrangören räknar med att det kommer omkring 12 000 besökare till stan på Springtime jämfört med en normal lördag.

– Springtime är ett fantastiskt arrangemang och lockar man ur huse, inte bara löpare utan även familj och vänner som gärna vill se målgången. Nu har vi lyssnat på Cityföreningen och gjort ett antal åtgärder för att möta de önskemål som kommit in, säger Sten Lind, tävlingsgeneral för Springtime.

Han poängterar vikten av att föra en dialog om arrangemanget direkt med Citysamverksan för att få till en så effektiv kommunikation som möjligt.

– Och vi vill få fler barnfamiljer in till stan, säger han.

Inför 2019 kommer Springtime tillsammans med Citysamverkan och Cityföreningen att samla en arbetsgrupp för att dels utvärdera förändringarna som gjordes 2018 men också för att i god tid planera Springtime 2019, skriber IFK Helsingborg i pressutskicket.

Publicerad 21 December 2017 10:19