Karin Fälth upplever trafiken i stan som rörig men har överseende med att arbetet behöver göras.

Karin Fälth upplever trafiken i stan som rörig men har överseende med att arbetet behöver göras. Foto: Joel Winqvist

Färre bilar när city byggs om

HELSINGBORG. Ombyggnationen på Järnvägsgatan/Drottninggatan verkar skrämma bort en del bilister. Trafikflödet på gatan har nämligen gått ner med omkring en fjärdedel jämfört med innan arbetet drog igång, indikerar Helsingborgs stads novembermätningar.

Nu är det snart åtta månader sedan spaden sattes i marken för att bygga om Järnvägsgatan/Drottninggatan. Byggstöket i city har prövat somliga helsingborgares och besökares tålamod. Men förhoppningen från Helsingborgs stads sida är att när den omgjorda paradgatan står klar sommaren 2019 ska den bli ett lyft för alla, och kanske lite extra för kollektivtrafikresenärerna, cyklister och fotgängare på platsen.

Under arbetets gång har utrymmet för bilarna i princip halverats då körfiler har stängts av för att lämna plats åt grävmaskiner och arbetspersonal.

Med bök och stök i city verkar somliga biltrafikanter välja andra vägar. Kommunens siffror visar att i november körde i genomsnitt drygt 14 000 bilar per dygn på Drottninggatan. Detta kan jämföras med omkring 19 000 bilar per dygn under november 2016, alltså långt innan byggarbetet på gatan drog igång.

– Trafikflödet har alltså gått ner med ungefär 25 procent, menar Jonas Andersson, trafikplanerare på Helsingborgs stad.

Omkring en fjärdel har trafiken minskat med i stan i november i år jämfört med samma månad föregående år.

Omkring en fjärdel har trafiken minskat med i stan i november i år jämfört med samma månad föregående år.

Normalt mäter kommunen trafikflödet via en mätstation som brukar sitta fastmonterad på en stolpe längs med gatan. Under arbetets gång är den stolpen borttagen men det går att mäta trafiken även genom trafiksignalerna. Det är från dessa trafiksignaler som Jonas Andersson har hämtat statistiken.

Han berättar att man ska vara på det klara med att den här mätmetoden inte har lika hög noggrannhet i sina mätningar som den ordinarie mätstationen.

– Men det här ger ändå en indikation, menar han.

Samtidigt som trafikflödet har minskat på Drottninggatan, har den också höjts något på Mellersta Stenbocksgatan i höjd med Olympia.

Generellt flyter trafiken på bättre än vad vi på förhand trodde

Där var siffran i genomsnitt 18 000 passerande bilar per dygn i november 2016. Statistiken för november 2017, mitt i byggarbetets gång: 20 500. Det indikerar sannolikt att en del bilister väljer den här vägen istället för att stå och köa nere på Drottninggatan.

Visst uppstår det en del köer när paradgatan i stan byggs om, men Jonas Andersson hade på förhand trott att det skulle bli värre än vad det är i dag.

– Generellt flyter trafiken på bättre än vad vi på förhand trodde. Jag är nöjd, jag trodde att det skulle bli mer köer, säger han.

Bo Jönsson försöker undvika att ta bilen genom stan.

Bo Jönsson försöker undvika att ta bilen genom stan. Foto: Joel Winqvist

Bo Jönsson har precis parkerat bilen på Stortorget. Normalt försöker han undvika att köra genom stan eftersom han upplever det som för rörigt. Men i dag har han och hans fru varit på utflykt till Råå och ett ärende på stan väntar innan det är dags att köra hem.

– Jag undviker city och tar hellre omvägar om jag ska någonstans med bilen, säger han och förklarar att han hellre tar bussen, eller cykeln, om det är möjligt.

Karin Fälth har också parkerat mitt i stan. Hon tar ofta bilen till stan och upplever trafiken som särskilt rörig under rusningstrafik.

– Men det får man också ha överseende med, tycker jag, säger Karin Fälth som har förståelse för att ändringarna i trafiken måste göras.

Ska hon ta bilen till stan försöker hon ha lite extra goda marginaler. Men det händer också att hon istället åker till Väla för att utföra sina ärenden.

– Det är alltid klurigt att hitta parkering i stan.

Publicerad 22 December 2017 15:33