Genrebild på okänd mast.

Genrebild på okänd mast. Foto: Mostphotos.com

Operatören ska svara på frågor om omtalade masten

Kommunen väntar på svar

GANTOFTA. Telias bygglovsansökan om att få uppföra en 42 meter hög mobilmast i Gantofta väcker frågor hos byborna, som vi skriver om i en separat artikel här intill. Nu väntar kommunen på att operatören ska återkomma med svar.

– Handläggning pågår. Vi saknar svar på en del frågor, säger Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden som är den kommunala instans som skulle haft ärendet uppe för beslut på sitt bord i januari men som valde att dra tillbaka ärendet i väntan på svar.

Telia ska återkomma med svar på hur man har kommit fram till den föreslagna placeringen för mobilmasten. Christian Orsing pekar på två aspekter; dels ska det handla om en plats som är tillgänglig för operatören att använda. Och dels ska platsen rent tekniskt sett vara lämpad för att anlägga en mobilmast på som ska fungera enligt de önskemål som finns.

Man ska även kika på möjligheterna att eventuellt samutnyttja andra operatörers master eller att bygga på eller ut befintliga master.

– Vi vill säkerställa att vi har uttömt alla möjligheter, säger han.

Först efter att operatören har kompletterat sin ansökan kan sedan myndigheter som Trafikverket komma med sina eventuella yttranden. Därmed är det oklart när ärendet kan komma upp till beslut för politikerna som då får kompletterat underlag att ta ställning till.

Bygglovsansökningar såsom i det här fallet en mobilmast överklagas i princip alltid av berörda grannar, berättar han.

– Det möter ofta stort motstånd, säger moderatpolitikern.

– Vårt uppdrag är att titta brett och se allas behov, säger han och förklarar att det i det här fallet handlar om dubbla intressen. Dels den enskildes, som de berörda grannar som har vädrat sin oro. Och dels det allmänna behovet hos en större del av befolkningen, inte minst bland de som åker tåg i området.

– Det är ett faktum att i Råådalen har man problem med täckningen när man åker tåg. Det finns ett allmänintresse i att ha bra täckning där, säger han.

Detta är också den stora anledningen till att han som ordförande i nämnden var på väg att gå med på en liten avvikelse från detaljplanen för det aktuella området, innan man beslutade om att stryka ärendet från januarisammanträdet. Detaljplanen ger tillstånd till järnvägsändamål, och en mobilmast faller inte inom ramen för detta.

– Det handlar om att kunna väga den enskildes intressen kontra helheteten, upprepar han.

Göran Hagsund på bygglovsavdelningen anser att kommunen har handlat enligt konstens alla regler när det gäller hanteringen av information till berörda fastighetsägare.

– Vi har gjort precis vad som har förväntats, menar han och säger att kommunen hade kunnat nöja sig med att enbart ha med kungörelsen i tidningen. Nu valde man att även informera de närmast berörda husägarna, säger han. På frågan var man drar gränsen för hur många grannar som anses vara direkt berörda säger han att det inte rent formellt finns en sådan gräns. Men normalt är det de som direkt gränsar mot den berörda fastigheten, förklarar han.

Med facit i hand, borde ni inte ha hört fler grannar?

– Med det allmänintresse som råder kan man såklart ställa sig frågan. Men det är alltid lätt att vara efterklok, säger Göran Hagsund som också poängterar att skulle man hålla samråd i den här typen av frågor kommer fler på andra orter och i andra ärenden också vilja få till samma sak vilket inte är aktuellt, menar han.

Publicerad 20 February 2018 11:45