Ulf Hansson ger som förslag att placera en eventuell ny mast bredvid den befintliga masten vid en industritomt längre bort, i den riktning han pekar.

Ulf Hansson ger som förslag att placera en eventuell ny mast bredvid den befintliga masten vid en industritomt längre bort, i den riktning han pekar. Foto: Joel Winqvist

Planer på 42-metersmast väcker frågor hos bybor

Undermålig information och strålningsrisker några av invändningarna

GANTOFTA. Invånare i Gantofta togs på sängen när de läste om planerna på en 42 meter hög mobilmast precis i anslutning till naturreservatet i byn.

Mobiltäckningen har försämrats i byn och Telia vill uppföra en ny mobilmast med planerad höjd på 42 meter, plus tillhörande teknikbodar. Masten föreslås placeras mellan järnvägsspåren och Råån, precis i anslutning till naturreservatet. Bolaget har ansökt om bygglov för detta, något som politikerna i stadsbyggnadsnämnden väntades besluta om på sitt januarisammanträde. Men ärendet utgick då de folkvalda ville ha mer tid på sig för att undersöka saken.

Kommunen skickade i december ut en skrivelse till de sju fastighetsägare som man ansåg vara mest berörda av planerna. Där informerade man om bygglovsansökan, och gav möjlighet till yttrande. Ett antal bybor hörde av sig med protester till kommunen.

En av dem var Jonas Ekberg som bor på Stationsgatan. Hans hus ligger uppskattningsvis 150 meter ifrån den tänkta placeringen av masten. Han tillhör inte en av de som fick ett brev hem från kommunen. Det förvånar honom.

– Kommunen anser att det endast är sju husägare som är direkt berörda av detta, säger han.

Själv fick han läsa om planerna i Helsingborgs Dagblad som skrev om saken.

Jonas Ekberg menar att det är ett antal fastigheter som, om planen går i verket, kommer att få masten rakt framför sitt köksfönster.

– Men långt i från alla har informerats om detta, säger han.

Risken för strålning skapar ett obehag

Flera av de som hört av sig till kommunen och protesterat, har vänt sig mot att masten kommer att påverka områdets utseende i negativ bemärkelse, att utsikten för boende ska försämras, att närheten till bostadshus kommer att innebära strålningsrisker och att fastigheternas värde riskerar att försämras. Oro för huruvida detta kommer att påverka omgivningen och inte minst det närliggande naturreservatet framförs också.

– Risken för strålning skapar ett obehag, upplever Jonas Ekberg.

Ulf Hansson tycker att det är bra att man planerar för att förbättra mobiltäckningen i byn.

Ulf Hansson tycker att det är bra att man planerar för att förbättra mobiltäckningen i byn. "Det behövs verkligen. Senste halvåret har jag märkt av att täckningen har svajat", säger han. Däremot anser han bland annat att den föreslagna placeringen av en ny mast är fel.

Ordföranden i Gantofta byalag Ulf Hansson berättar att han "studsade till" när han fick höra om planerna.

– Jag tänkte: "vad är nu detta?", säger han och håller med om flertalet av de tidigare nämnda synpunkterna. Han vänder sig också emot att de sju som informerades av kommunen inte fick mer än en vecka på sig att svara. Han anser också att det var ett illa valt tillfälle att skicka ut breven under mellandagarna då det inte är ovanligt att folk är bortresta och ofta har mycket annat på gång.

Han vill nu se ett bättre underlag innan beslut i frågan tas.

– Och jag tycker att man måste ha ett samråd om detta. Då kan alla som är berörda av detta samlas och få komma till tals, menar han.

Flera bybor som Lokaltidningen har pratat med anser att man istället ska anlägga masten vid en industritomt omkring 500 meter ifrån den föreslagna placeringen. Där står nämligen i dag en redan befintlig mast, som uppenbarligen inte räcker till.

– Jag vet inte om man har utrett möjligheten att bygga på den befintliga masten. Jag hoppas att man tittar över det. Vi tycker att man måste hitta en annan lösning som blir bra för alla Gantoftabor, säger Sten Lind, en annan boende på Stationsgatan.

Ulf Hansson tycker att det är bra att det finns planer på att förbättra mobiltäckningen.

– Vi är absolut inte emot det men vill att man undersöker en annan placering och vi vill se ett ordentligt beslutsunderlag.

Publicerad 20 February 2018 09:45