Ulf Hansson är glad över det senaste beskedet.

Ulf Hansson är glad över det senaste beskedet. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Hög mobilmast väckte heta känslor – lättnad efter nytt beslut

Men bybor upplever fortfarande dålig täckning

GANTOFTA.

Det blir ingen 42-metersmast vid naturreservatet i Gantofta. Ett beslut som glädjer bybor som retat sig på planerna.

Det var i februari i år som Lokaltidningen skrev om Telias planer på att uppföra en 42 meter hög ny mobilmast vid naturreservatet i Gantofta, nära järnvägen. En av anledningarna: att förbättra den erkänt dåliga mobiltäckningen i området.

Men planerna väckte känslor hos bybor, framförallt hos de som bodde närmast den tilltänkta platsen. Försämrad utsikt och därmed fastighetsvärde, strålningsrisker och att områdets utseende rent generellt skulle försämras var några av invändningarna. Dessutom ansåg bybor att på tok för få berörda informerades om planerna.

– Risken för strålning skapar ett obehag, sa Jonas Ekberg, som bor omkring 150 meter ifrån platsen där masten föreslogs placeras, till Lokaltidningen då.

Under våren har förslaget vidareutretts eftersom politiker i stadsbyggnadsnämnden ansåg att det behövde kompletteras.

I slutet på maj tog politikerna i nämnden upp saken igen. Beslutet: nej till att uppföra masten.

Nämnden refererar till att Trafikverket anser att platsen ligger för nära spåren.

– Det känns jättebra, säger Ulf Hansson, ordförande i Gantofta byalag.

– Det som förbryllade mig var överhuvudtaget diskussionen om att ha en mast så nära ett naturområde, menar han.

– Men samtidigt behövs det en bättre mast för täckningen i området med den befintliga masten är inte tillräckligt hög, menar han.

Ulf Hansson hoppas fortfarande på att byalagets förslag om att bygga en ny mast på ett närliggande industriområde där den befintliga mobilmasten står placerad idag, blir av.

Publicerad 25 June 2018 10:57